Er det lov å ha kjærester?

Ekteskap og samliv
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg er dypt forelsket i en muslimsk mann og ønsker å gifte meg med ham. Jeg vet at Allah forbyr kjæresteforhold, og jeg er veldig lei meg i mitt hjerte for vårt forhold. Jeg føler at fordi vi har vært i dette forholdet som er avskydd av Allah, vil han aldri gifte seg med meg fordi han har mistet respekten for meg. Hva sier Koranen om dette?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Allah sier (oversettelse av betydningen):

«… Gift dem med tillatelsen fra deres eget folk, og gi dem deres mahr (medgift) i henhold til det som er rimelig. De skal være kyske, ikke utuktige, ei heller ha kjærester …»
[Koranen 4:25]

I hans forklaring av denne ayah, sa Ibn Kathir (måtte Allah ha barmhjertighet med ham):

«Og angående Hans tale ‘Muhsanat’ (oversatt som ‘kysk’) så betyr det at de skal være rene, ikke hengivne til zina (ulovlig seksuell atferd), følgelig blir de beskrevet som å ikke være musafihat, som betyr promiskuøse kvinner som ikke avviser noen som ønsker å begå umoralske handlinger med dem. Angående uttrykket ‘wa la muttakhidhati akhdan (ei heller ha kjærester)’, sa Ibn Abbas: ‘“Al-Musafihat” betyr de som er kjent for å begå zina, som betyr de som ikke vil avvise noen som ønsker å begå umoralske handlinger med dem.’ Ibn Abbas sa også: ‘“Wa muttakhidhati akhdan” betyr elskere.’ Lignende ble berettet fra Abu Hurayrah, Mujahid, ash-Sha’bi, ad-Dahak, Ata al-Khurasani, Yahya ibn Abi Kathir, Muqatil ibn Hayan og as-Saddi. De sa: ‘(Det betyr) elskere.’ Al-Hasan al-Basri sa: ‘Det betyr en (mannlig) venn.’ Ad-Dahak sa også: ‘“Wa la muttakhidhati akhdan” betyr også en kvinne som har kun en kjæreste eller elsker som hun er lykkelig med. Allah har også forbudt dette, altså å gifte seg med henne så lenge hun er i den situasjonen ...’»

Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Gjort tillatt for dere i dag er at-Tayyibat (all slags halal (tillatt) mat...). Maten til de som ble gitt Skriften (jøder og kristne) er tillatt for dere, og deres mat er tillatt for dem. (Tillatt for dere i ekteskap) er kyske kvinner fra de troende, og kyske kvinner fra de som ble gitt Skriften (jøder og kristne) før deres tid, når dere har gitt deres tilbørlige mahr (brudepenger gitt av ektemannen til konen ved tidspunktet for ekteskapet), og ønsker kyskhet (dvs. tar dem til lovlig ekteskap), ikke begår ulovlig seksuelt samvær, ei heller tar dem som kjærester. Og enhver som fornekter Allahs enhet og alle andre trosartikler, resultatløst er hans arbeid, og i det hinsidige vil han være blant taperne.»
[Koranen 5:5]

Ibn Kathir (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) sa:

«Og angående Hans tale ‘Muhsinin ghayr musafihin wa la muttakhidhi akhdan (og ønsker kyskhet (dvs. tar dem til lovlig ekteskap), ikke begår ulovlig seksuelt samvær, ei heller tar dem som kjærester)’, slik som Allah har pålagt kravet om kyskhet for kvinner, som innebærer at de avstår fra zina, er det også pålagt for menn. Mannen må også være ren og kysk. Så de skal være ghayr musafihin, som betyr at de ikke skal være ekteskapsbrytere som ikke avstår fra synd og ikke avviser noen som kommer til dem (for umoralske formål). Ei heller skal de være muttakhidhi akhdan, som betyr de som har kjærester eller kvinnelige elskere, som de har et eksklusivt forhold med, som sitert ovenfor fra Soorah an-Nisa. (Den med mange elskere eller den med kun én kjæreste) er begge de samme. Av denne grunn sa Imam Ahmad ibn Hambal (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) at det ikke er riktig å gifte seg med en promiskuøs kvinne med mindre hun har angret, eller å arrangere et ekteskap med en slik kvinne til en kysk mann, så lenge hun fortsatt oppfører seg på denne måten. Tilsvarende sier han (Ahmad) at det ikke er riktig for en promiskuøs mann å gifte seg med en kysk kvinne, med mindre han angrer og slutter med sin umoralske oppførsel, på grunn av denne ayah ...»

Vi skal diskutere denne saken nærmere etter å ha sitert følgende ayah (oversettelse av betydningen):

«La ingen mann skyldig i utukt eller utroskap gifte seg med noen andre enn en tilsvarende skyldig kvinne eller en avgudsdyrker. Ei heller la noen andre enn en slik mann eller en avgudsdyrker gifte seg med en slik kvinne. For de troende er slike ting forbudt.»
[Koranen 24:3]

Blant historiene som viser at det er forbudt å ha kjærester eller å gifte seg med dem, er historien om Marthad ibn Abi Marthad, som pleide å smugle muslimske krigsfanger fra Mekka til Medina. Det var en prostituert i Mekka, kalt Anaq, som hadde vært en venn av Marthad. Marthad hadde lovet å ta en av fangene fra Mekka til Medina. Han sa: «Jeg kom til skyggen i en av Mekkas hager på en månelys kveld, så kom Anaq og så min skygge i hagen. Da hun nådde meg, kjente hun meg igjen og sa: ‘Marthad?’ Jeg sa: ‘Marthad.’ Hun sa: ‘Velkommen! Vær hos oss i kveld.’ Jeg sa: ‘Å Anaq, Allah har forbudt zina (ulovlige seksuelle samvær)’ ... Jeg kom til Allahs Sendebud (fred være med ham) og spurte ham: ‘Å Allahs Sendebud, bør jeg gifte meg med Anaq?’ Allahs Sendebud (fred være med ham) forble stille og svarte meg ikke i det hele tatt, inntil (følgende vers) ble åpenbart: ‘La ingen mann skyldig i utukt eller utroskap gifte seg med noen andre enn en tilsvarende skyldig kvinne eller en avgudsdyrker. Ei heller la noen andre enn en slik mann eller en avgudsdyrker gifte seg med en slik kvinne. For de troende er slike ting forbudt.’ [Koranen 24:3] Da sa Allahs Sendebud (fred være med ham): ‘Å Marthad, la ingen mann skyldig i utukt eller utroskap gifte seg med noen andre enn en tilsvarende skyldig kvinne eller en avgudsdyrker. Ei heller la noen andre enn en slik mann eller en avgudsdyrker gifte seg med en slik kvinne, så gift deg ikke med henne.’» [Berettet av at-Tirmidhi, 3101, han sa: «Det er en hasan gharib hadith.»]

Abdullah ibn Maghfal rapporterte at det var en kvinne som hadde vært en prostituert i løpet av uvitenhetens dager (før islam). En mann passerte henne, eller hun passerte ham, og han rørte henne. Hun sa: «Slutt med det! (‘Mah!’ Et ord som antyder irettesettelse eller misliking). Allah har opphevet shirk og har brakt islam.» Så han forlot henne og gikk avgårde, mens han fortsatte å se på henne, inntil han gikk på en vegg som traff ansiktet hans. Han kom til Profeten (fred være med ham) og fortalte ham det som hadde skjedd. Profeten (fred være med ham) sa: «Du er en mann som Allah ønsker godt for. Når Allah, måtte Han være velsignet og opphøyet, ønsker godt for Sin slave, fremskynder Han straffen for hans synd, slik at den blir behandlet før Gjenoppstandelsens Dag.» [Rapportert av al-Hakim, 1/349, som sa at denne hadithen er sahih ifølge Muslims vilkår, og adh-Dhahabi var enig med ham. Se Sahih al-Jami, 308]

Disse ayat og hadither viser tydelig at det er haram (forbudt) for menn å ha noen form for forhold med ikke-mahram kvinner (kvinner som de ikke er nært beslektet til, og som de kunne ha giftet seg med). De onde konsekvensene og elendigheten forårsaket av slike forhold er åpenbare for alle som observerer det virkelige liv. Vi ber Allah om å holde oss langt unna det som er forbudt, om å beskytte oss mot alt som kan tjene Hans vrede, og om å holde oss trygge fra en smertefull straff. Måtte Allah velsigne vår profet Muhammed.


Denne fatwaen er basert på Shaykh Muhammed Salih al-Munajjid sin fatwa: Ruling on taking boyfriends or girlfriends (oppsøkt 01.03.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger