Hun giftet seg uten sin fars godkjennelse – hva nå?

Ekteskap og samliv
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Min søster giftet seg med en mann som er muslim, men hun giftet seg med ham mot min fars vilje. Min far er religiøs. Han avviste den mannen fordi han har dårlig oppførsel, så min søster rømte og giftet seg uten en wali. Mitt spørsmål er: Er dette ekteskapet gyldig?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Din far gjorde rett ved å ikke samtykke til (din søsters) ekteskap med den mannen som har dårlig oppførsel. Allah har plassert ham i en betrodd stilling med hensyn til sine døtre, og enhver som er under hans omsorg, så han må gjøre et godt valg og finne en ektemann som er passende fra sharias ståsted.

Din søster har gjort en rekke gale ting, slik som å gjøre et dårlig valg ved å velge denne mannen som har dårlig oppførsel, å rømme fra sin fars hus og – verst av alt – gifte seg uten en wali (verge).

Én av disse dårlige gjerningene ville være nok for å forstå omfanget av det gale hun har gjort overfor sin Herre, henne selv og hennes familie, så hva om de kombineres?

Når det gjelder ekteskapet så er det ugyldig, fordi waliens samtykke er en av de nødvendige pilarene for et gyldig ekteskap. Dette er det som er indikert av tekstene til Koranen og sunnah:

1. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«… forhindr dem ikke i å gifte seg med sine (tidligere) ektemenn …»
[Koranen 2:232]

2. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Og gi ikke (dine døtre) i ekteskap til al-mushrikoon (avgudsdyrkerne) inntil de tror (på Allah alene).»
[Koranen 2:221]

3. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Og ekt dem blant dere som er single (dvs. en mann som ikke har noen kone, og kvinnen som ikke har noen ektemann) …»
[Koranen 24:32]

Fra disse versene kan vi forstå at waliens samtykke er en nødvendig forutsetning for ekteskap, fordi disse versene er rettet mot walien vedrørende ekteskapet til kvinnene under hans omsorg. Hvis saken var opp til kvinnen, ville det ikke være noe behov for å henvende seg til walien, særlig når det gjelder det første siterte verset, som vi skal forklare under.

En del av Imam al-Bukharis fiqh er at han siterte disse versene i et kapittel han kalte «Bab man qal ‘La nikah illa bi wali’ (Kapittelet til den som sa ‘Det er ingen (gyldig) ekteskap uten wali’).»

Når det gjelder sunnah:

1. Det var berettet at Abu Moosa sa: «Profeten (fred være med ham) sa: ‘Det er ingen (gyldig) ekteskap uten wali.’» [Berettet av at-Tirmidhi, 1101; Abu Dawood, 2085; Ibn Majah, 1881. Klassifisert som sahih av al-Albani i Sahih at-Tirmidhi, 1/318]

2. Det ble berettet at Aisha sa: «Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: ‘Enhver kvinne som gifter seg uten tillatelse fra sin wali, hennes ekteskap er ugyldig, hennes ekteskap er ugyldig, hennes ekteskap er ugyldig. Hvis ekteskapet har blitt fullbyrdet, da har hun krav på mahren, fordi hun lot mannen være intim med henne. Hvis hun ikke har en wali, da er styreren wali for den som ikke har wali.’» [Berettet av at-Tirmidhi, 1102; Abu Dawood, 2083; Ibn Majah, 1879. Denne hadith ble klassifisert som hasan av at-Tirmidhi og som sahih av Ibn Hibban (9/384) og al-Hakim (2/183)]

Så din søster må angre og be om tilgivelse, og hun må dra tilbake til sin far og be ham om å tilgi henne. Hun må bli klar over at hennes ekteskap er erklært ugyldig, og således er det ikke tillatt for henne å være hos denne mannen fordi han ikke er en lovlig ektemann for henne. En ny kontrakt kan bli gjort i tilstedeværelsen av hennes wali, hvis han samtykker i at hun skal bli værende hos denne mannen, etter å ha veid opp det negative ved hans dårlige oppførsel, kontra det negative ved at hun forlater ham. Hvis han ikke godkjenner at hun blir værende hos ham, så er ekteskapskontrakten automatisk anert, og denne mannen er forpliktet til å skille seg fra henne for å unngå enhver tvil, og for at saken vil bli endelig.

Hun bør godta den personen som hennes far velger for henne hvis hun selv er fornøyd med valget, og han må se etter en person med religiøst engasjement og god oppførsel, som frykter Allah og som vil ta godt vare på hans datter.

Og Allah vet best.


Denne fatwaen er basert på IslamQA.com sin fatwa: She got married without her father’s approval (oppsøkt 10.02.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger