Khula: Hvordan kan en kvinne skille seg?

Skilsmisse
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hva er khula og hva er den korrekte fremgangsmåten? Hvis ektemannen ikke ønsker å skille seg fra kona, kan skilsmissen fremdeles gjennomføres? Hva med i samfunn som Amerika, hvor kvinner ikke liker sine ektemenn (i noen tilfeller, fordi deres ektemenn er religiøse)? Kvinnene tror de har den friheten at om de ikke liker mennene, kan de skille seg fra dem.

Svar:

Lovpriset være Allah.

Khula betyr separasjonen av kona mot en betaling. Mannen tar betalingen og lar sin kone gå, enten denne betalingen er mahren som han ga henne, eller mer eller mindre enn det.

Det grunnleggende prinsippet angående dette, er verset hvor Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Og det er ikke tillatt for dere (menn) å ta tilbake (fra deres hustruer) noe av deres mahr (brudepenger gitt av ektemannen til sin kone på tidspunktet for ekteskapet) som dere har gitt dem, bortsett fra når begge parter frykter for at de ikke vil være i stand til å overholde grensene satt av Allah (f.eks. å behandle hverandre på en rettferdig måte). Så hvis dere frykter at de ikke vil være i stand til å overholde grensene satt av Allah, da er det ingen synd over noen av dem hvis hun gir tilbake (mahren, eller en del av den) for hennes khul (skilsmisse).»
[Koranen 2:229]

Beviset for det fra sunnahen er at kona til Thabit ibn Qays ibn Shammas (måtte Allah være fornøyd med ham) kom til Profeten (fred være med ham) og sa: «Å Allahs Sendebud, jeg finner ingen feil ved Thabit ibn Qays i hans karakter eller hans religiøse engasjement, men jeg ønsker ikke å begå noen handling av kufr etter å ha blitt en muslim.» Profeten (fred være med ham) sa til henne: «Vil du gi tilbake hans hage?» Fordi han hadde gitt henne en hage som hennes mahr. Hun sa: «Ja.» Profeten (fred være med ham) sa til Thabit: «Ta tilbake din hage, og skill deg fra henne.» [Berettet av al-Bukhari, 5273]

Fra dette tilfellet forsto de lærde at hvis en kvinne ikke kan leve med sin ektemann, skal dommeren be han om å skille seg fra henne gjennom khula. Faktisk beordre ham til å gjøre det.

Når det gjelder måten det gjøres på, tar ektemannen sin betaling eller de blir enige om det, deretter sier han til henne: «faraqtuki» (jeg separeres fra deg), eller «khala’tuki» (jeg lar deg gå), eller andre lignende ord.

Talaq (dvs. skilsmisse) er ektemannens rettighet, og finner ikke sted med mindre det er gjort av han, fordi Profeten (fred være med ham) sa: «Talaq er retten til den som griper benet (dvs. fullbyrder ekteskapet)» dvs. ektemannen. [Berettet av Ibn Majah, 2081; klassifisert som hasan av al-Albani i Irwa al-Ghalil, 2041]
    
Følgelig sa de lærde at den som tvinges til å skille seg fra sin kone gjennom urettmessig talaq, og skiller seg fra henne under press, da er hans skilsmisse ikke gyldig. [Se al-Mughni, 10/352]

Med hensyn til det du nevner, at en kvinne i ditt land kan ordne sin egen skilsmisse gjennom de menneskeskapte lovene, hvis dette er for en grunn som det er tillatt å søke en skilsmisse for, som å mislike mannen, å ikke kunne leve med ham, eller å mislike ham på grunn av hans umoralske væremåter og hengivenhet i haram handlinger osv., er det ingenting galt med at hun søker skilsmisse, men i dette tilfellet skal hun skille seg fra ham gjennom khula, og gi tilbake den mahr han ga til henne.

Men hvis hun søker skilsmisse uten grunn, er det ikke tillatt, og den rettslige kjennelsen for skilsmisse i dette tilfellet har ingen betydning i forhold til sharia. Kvinnen forblir fortsatt konen til mannen. Dette gir opphav til et nytt problem, som er at denne kvinnen anses som en skilt kvinne i øynene til (den menneskeskapte) loven, og kan gifte seg på nytt etter at hennes iddah opphører, men faktisk er hun fortsatt en kone og ikke en skilt kvinne.

Shaykh Muhammed ibn Salih al-Uthaymin (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) ble spurt om en lignende sak, og sa:

«Nå har vi et problem. Det faktum at hun fortsatt er gift med ham, betyr at hun ikke kan gifte seg med noen andre, men ifølge rettens kjennelse er hun tilsynelatende skilt fra ham, og når hennes iddah opphører kan hun gifte seg på nytt. Jeg tror at den eneste veien ut av dette problemet er at gode og rettskafne mennesker bør bli involvert i denne saken, for å skape forsoning mellom mannen og hans kone. Ellers må hun gi ham noe betaling, slik at det kan være en korrekt shar’i khula.»
[Liqa al-Bab al-Maftooh av Shaykh Muhammed ibn Uthaymin, nr. 54; 3/174]


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: Khula’: definiton and how it is done (oppsøkt 23.02.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger