Gjelder skilsmisse (talaq) selv hvis det ikke er registrert i retten?

Skilsmisse
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Må en muslimsk skilsmisse registreres juridisk som i andre religioner?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Det er ikke nødvendig for islamsk skilsmisse å være skrevet ned eller registrert; den finner sted så snart ordene blir ytret. Så hvis en mann sa til sin kone: «Du er skilt», eller han sier, hvis hun er borte: «Hun er skilt», eller: «Jeg har skilt meg fra henne», og lignende uttrykk, så teller det som en skilsmisse.

Å registrere skilsmissen og bevise det i retten er den korrekte handling, for å beskytte folks rettigheter og forhindre tukling med grensene satt av Allah, spesielt hvis det er en absolutt skilsmisse, slik som hvis han har skilt seg fra henne tre ganger. I så fall må shari’ah-retten bli varslet om det og utsende dokumentasjon, slik at kvinnen som er blitt skilt kan gifte seg på nytt hvis hun vil, og slik at mannens rettigheter blir beskyttet, og den fraskilte konen ikke skal be om underhold etter en absolutt skilsmisse.

For å oppsummere: Islamsk skilsmisse finner sted når den er blitt ytret eller skrevet med intensjon om skilsmisse. Når det gjelder registrering og dokumentering av det, er dette for å beskytte rettigheter og ikke en betingelse for at en skilsmisse finner sted.

Og Allah vet best.


Denne fatwaen er basert på IslamQA.com sin fatwa: Divorce (talaaq) counts as such even if it is not registered in court (oppsøkt 02.02.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger