Er det nødvendig at en mahram tar følge med en kvinne som reiser?

Sosial deltagelse
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg ønsker å besøke en slektning som bor i en by 50 km fra oss. For å komme frem må jeg reise alene, da jeg ikke har noen mahram som kan ta følge med meg. Har jeg lov til å reise denne distansen uten en mahram, og hvordan er det når det gjelder lengre distanser?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Al-Bukhari (1792) og Muslim (2391) berettet at Ibn Abbas (måtte Allah være fornøyd med ham) sa: «Profeten (fred være med ham) sa: ‘Ingen kvinne skal reise unntatt med en mahram, og ingen mann skal treffe en kvinne, med mindre hennes mahram er med henne.’ En mann sa: ‘Å Allahs Sendebud, jeg ønsker å dra ut med den og den hæren, og min kone ønsker å dra på hajj.’ Han sa: ‘Dra på hajj med henne.’»

An-Nawawi (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) sa i Sharh Sahih Muslim, der han forklarer at å reise her, ikke refererer til en bestemt avstand:

«Alt som kalles reise, er forbudt for en kvinne å gjøre uten sin mann eller en mahram, enten det er tre dager, to dager eller én dag, eller noe annet. Det er på grunn av hadithen av Ibn Abbas, som sier at Profeten (fred være med ham) sa: ‘Ingen kvinne skal reise uten en mahram.’ Dette inkluderer alt som kalles reise. Og Allah vet best.»

Dermed er det klart at den autentiske sunnah indikerer at det ikke var tillatt for en kvinne å reise uten en mahram, men spørsmålet som vi trenger å drøfte er hva sharia anser som en «reise». I vår tid for de som lever i et moderne vestlig samfunn så er ikke 50km ansett som reise i vanlige omstendigheter, og dermed er det tillatt å reise denne avstanden uten en mahram. Det er fordi det ikke regnes som «reise» fra et shar’i perspektiv.

Når det gjelder lengre distanser som regnes som «reise» i sharia, så har de lærde nevnt at det ikke er tillatt for en kvinne å reise så lenge reisen ikke er trygg. Hvis reisen derimot er trygg, slik som det generelt sett er via moderne transportmidler i utviklede land som fly, tog o.l., så er de lærde uenige om en kvinne kan reise uten en mahram i slike tilfeller eller ikke. Flertallet av dem tillot ikke dette, men at det er tillatt er en kjent mening blant shafi’i-juristene, meningen til Al-Hasan al-Basri, attribuert til Al-Awza-i og Dawood adh-Dhahiri, og eksisterer blant Hambali-juristene også. Det var meningen som Ibn Taymiyyah valgte, og ser ut til å ha vært den sistnevnte av hans to meninger. I tillegg til at noen fremtredende lærde fra vår tid også valgte denne meningen. Det er fordi disse lærde forsto årsaken for forbudet i hadithene til å være tilstedeværeslen av fare, så når fare ikke lenger er til stede sa dem at forbudet også ikke lenger er gjeldende. Hvis det derimot er utrygghet inn i bildet, så er alle lærde enige om at en slik reise er forbudt uten en mahram. Det beste er uansett å reise med en mahram ifølge enigheten til de lærde.

Selv om en gruppe lærde tillott reiser uten mahram så lenge forholdene er trygge, har Koranen og sunnahen kritterier for hvordan man skal tildekke seg når man går ut, som inkluderer at man bruker løse klær som dekker det som er fra hodet og ned til bakken for kvinner. Dermed kan man ikke ta meningen om at man kan reise uten mahram så lenge forholdene er trygge, hvis man ikke oppfyller kriteriene for denne meningen som er at man bruker en ordentlig hijab. Fordi ingen av de lærde som hadde denne meningen, tillot å reise uten mahram hvis man ikke følger den islamske kleskoden.

Og Allah vet best.


Dette spørsmålet er besvart av IslamQA.no.

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger