Er det tillatt for en kvinne å ta heis alene med en ikke-mahram mann?

Sosial deltagelse
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Er det tillatt å gå inn i en heis hvor det er en ikke-mahram (hvis kun vi to er der)? Og er det forskjellige regler for åpne og lukkede heiser med dører?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Allah har forbudt en mann å være alene med en kvinne som ikke er hans mahram. Profeten (fred være med ham) sa: «Ingen mann er alene med en kvinne uten at shaytan er den tredje.» [At-Tirmidhi (1171); klassifisert som sahih av al-Albani i Sahih at-Tirmidhi]

Al-Bukhari (1862) og Muslim (1341) berettet at Profeten (fred være med ham) sa: «Ingen mann skal være alene med en kvinne uten at hennes mahram er med henne.»

An-Nawawi (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) fortalte i Sharh Muslim (14/153) at det er enighet blant de lærde at det er haram for en mann å være alene med en ikke-mahram kvinne. Dette ble også nevnt av al-Hafiz i al-Fath (4/77).

Hva som menes med at en mann er alene med en kvinne, er at de er alene sammen et sted uten noen andre til stede.

Når en kvinne tar heis med en mann som ikke er hennes mahram og det er ingen andre med dem, bør hun frykte Allah så mye som mulig. De lærde i vår tid er uenige om hvordan denne konkrete problemstillingen må håndteres. Noen av dem mener at man kan overse den type khalwah som en heis innebærer pga. en rekke årsaker og shar’i prinsipper, mens andre lærde er strengere på det. Basert på dette anbefaler vi varsomhet hvis kjønnene er alene sammen i et slikt tilfelle, og å frykte Allah så langt det lar seg gjøre. Hvis det ikke er problematisk å ta trappen i stedet så kan man like gjerne gjøre det for å ta den sikre siden.

Hvis det er én eller flere andre kvinner med henne, da er det ikke noe galt for henne å bruke heisen i dette tilfellet, ettersom hun ikke er alene med mannen. Hvis det er både menn og kvinner med henne, gjør det ikke noe at hun tar heisen, dersom den er romslig, og hun ikke blir tvunget til å berøre eller komme borti menn. I dette tilfellet er det bedre for en muslimsk kvinne å gå opp trappene, og søke Allahs belønning for vanskelighetene ved å gjøre dette, fordi hun gjør dette for å unngå Allahs forbud, og for å unngå fitnah og dens årsaker.

Og Allah vet best.


Dette spørsmålet er besvart av IslamQA.no.

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger