Hva sier islam om å beundre seg selv etter å ha gjort en god gjerning?

Etikk og moral
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Noen ganger oppdager en person at han er fylt med selvbeundring, eller at han viser seg frem etter å ha gjort en god gjerning eller en tilbedelseshandling, og han er redd for at dette vil viske ut det han har gjort. Hva råder dere?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Hvis en person føler selvbeundring etter å ha gjort noe godt, eller frykter at han vil vise seg frem, bør han avverge og motstå det, ved å søke tilflukt hos Allah fra det, og si: «Allahumma inni a’oodhu bika an ushrika bika wa ana a’lam, wastaghfiruka lima la a’lam (Å Allah, jeg søker tilflukt hos Deg fra å bevisst assosiere noe med Deg, og jeg søker Din tilgivelse for det som jeg er uvitende om).» – som ble rapportert fra Profeten (fred være med ham).

Disse følelsene forekommer hos alle, men du må prøve å være oppriktig overfor Allah, søke Hans tilgivelse, og huske at det er ingen styrke og ingen makt unntatt hos Allah. Hvis det ikke var for Allahs hjelp, ville du ikke ha vært i stand til å gjøre denne gode gjerningen, så lovprisning tilhører Allah, i starten og på slutten.

Profeten (fred være med ham) sa til Muadh ibn Jabal: «Å Muadh, ved Allah, sannelig elsker jeg deg, og jeg anbefaler deg, å Muadh, glem ikke på slutten av hver bønn å si: ‘Allahumma a’inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibaditika (Å Allah, hjelp meg å huske Deg, takke Deg og tilbe Deg på best mulig måte)’.» [Berettet av Ahmad, Abu Dawood, al-Nasai og andre, den er sahih]

Ikke avstå fra å gjøre gode gjerninger i frykt for å vise deg frem, fordi dette er et av de triksene Shaytan bruker for å svekke folks besluttsomhet og stoppe dem fra å gjøre ting som Allah elsker og er fornøyd med.

Det å bare føle seg glad for å ha gjort en god gjerning motsier ikke oppriktighet og tro, for Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Si: ‘Ved Allahs Gavmildhet, og ved Hans Nåde (dvs. islam og Koranen), deri la dem frydes.’ Det er bedre enn det (rikdommen) de samler sammen.»
[Koranen 10:58]

Dette betyr: Hvis han oppnår veiledning, tro og rettskafne gjerninger, og nåden som blir resultatet av det overvelder ham, og han føler glede og suksess som følge av det. Derfor befalte Allah oss å fryde oss over slike ting.

Profeten (fred være med ham) sa: «Hvis dine gode gjerninger gjør deg glad, og dine dårlige gjerninger gjør deg trist, da er du en troende.» [Fortalt av Ahmad, Ibn Majah og andre, fra hadithen av Abu Umamah, det er en sahih hadith]

Av samme grunn, hvis folk roser deg for din gode gjerning, så er dette en del av det gode budskap om det hinsidige, som Allah gir en person i denne verden. Allahs Sendebud (fred være med ham) ble spurt: «‘Hva tenker du om en person gjør en god gjerning, og folket roser ham for det?’ Han (fred være med ham) sa: ‘Det er den delen av det gode budskap for den troende som er gitt ham i denne verden.’» [Berettet av Muslim fra hadithen av Abu Hurayrah, måtte Allah være fornøyd med ham]

Denne rosingen er derfor et tegn på at Allah er fornøyd med ham og elsker ham, så Han gjør ham kjær for andre mennesker.

Vi ber Allah om å gjøre våre intensjoner og gjerninger riktige.


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: Admiring oneself after doing a good deed (oppsøkt 04.02.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger