Kan zakat brukes til da’wah-formål?

Da'wah (invitasjon til islam)
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Er det tillatt å bruke zakat-penger som har blitt samlet inn av en muslimsk organisasjon til da’wah-formål i et ikke-muslimsk land som Norge, hvor det meste av zakaten går utenlands til trengende muslimer, selv om det er stort behov for penger til da’wah-aktiviteter i Norge?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Allah har forklart kategoriene som zakat kan bli brukt til i et vers der Han sier (oversettelse av betydningen):

«As-sadaqat (her betyr det zakat) er kun for fuqara (de fattige), og al-masakin (de trengende), og de som er ansatt for å samle inn (pengene); og for å tiltrekke hjertene til dem som har vært tilbøyelige (mot islam); og for å frigjøre fangene; og for de i gjeld; og for Allahs sak (dvs. for mujahidoon), og for veifareren (en reisende som er avskåret fra alt); en plikt pålagt av Allah. Og Allah er allvitende, allvis.»
[Koranen 9:60]

Det er ikke tillatt å bruke zakat-fond på noe annet enn disse åtte kategoriene.

Ibn Qudamah (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) sa i al-Mughni (2/280): «Det er ikke tillatt å bruke zakat på noe annet enn det Allah har nevnt her, som å bygge moskeer, broer og akvedukter, vedlikeholde veier, liksvøping av de døde, å vise gjestfrihet mot besøkende og andre veldedighetshandlinger som Allah ikke nevnte her.» Sitat slutt.

Det som er ment med «for Allahs sak» er jihad for Allahs skyld.

Noen av vår tids lærde mener at jihad for Allahs skyld inkluderer jihad for kunnskap, å etablere bevis, forklare, og invitere folk til Allah, så de anså det som tillatt å bruke zakat på da’wah for å invitere folk til Allah, på grunnlag av at dette kommer under punktet «for Allahs sak».

Vi har sitert fatwaen til Shaykh Muhammed ibn Ibrahim Al ash-Shaykh (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) og uttalelsen av det islamske fiqh-rådet, vennligst se svaret på spørsmål nummer 121551.

Her refererer vi til fatwaen av Shaykh Ibn Jibrin (måtte Allah bevare ham) som sier at det er tillatt å donere zakat til da’wah-formål.

Han ble spurt om å donere zakat til sirkler (halaqaher) for Koranmemorisering, slik at premier kan bli gitt fra zakat til studentene, samt lønn til lærerne og sjåførene. Han svarte:

«Siden zakat har blitt foreskrevet for å møte behovene til de fattige og svake, og det har også blitt foreskrevet for å støtte veldedige formål slik som å gi til mukatiber (slaver som har frigivelseskontrakter med sine eiere), mujahidin, de som er avskåret, og de hvis hjerter skal myknes mot islam, indikerer dette at det er foreskrevet for veldedige formål som fører til gode resultater og vil medføre fordeler, godhet og velsignelser for muslimene. Våre shaykher har utgitt fatwaer som konstaterer at det kan bli brukt til da’wah og å invitere folk til Allah, og til da’wah-formål som essayer, kassetter og lønn til fulltids da’iyaher. Dette inkluderer også å bruke det på veldedighetsskoler for Koranmemorisering, grunnet de gode effektene og utfallene de har, og for å oppfordre folk til å memorisere og følge Koranen. Jeg mener at det er tillatt å gi zakat til disse menneskene hvis det ikke finnes noen andre organisasjoner som gjør det, slik at disse religiøse aktivitetene ikke vil opphøre.»

Og Allah vet best.


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: Can zakaah be used for da’wah purposes? (oppsøkt 29.01.14).

Henvisninger til andre land har blitt omgjort til henvisninger til Norge, for å tilpasse for norske lesere.

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger