Hva må man gjøre for at Allah skal akseptere ens anger?

Sorg, lidelse og anger
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg har begått mange synder som ingen vet om, utenom Allah. Hva må jeg gjøre for at Allah skal akseptere min anger?

Svar:

Lovpriset være Allah.

En muslims tro kan bli svak og han kan bli overveldet av sine lyster. Shaytan kan gjøre synd attraktivt for ham, slik at han begår urett mot seg selv (begår synd), og henfaller til det som Allah har forbudt ham. Men Allah er god mot sine slaver, og Hans nåde omfatter alle ting. Allah vil akseptere angeren til enhver som angrer etter å ha gjort noe galt, for Allah er tilgivende og nåderik.

«Men enhver som angrer etter sin ugjerning, og gjør rettskafne gode gjerninger (ved å adlyde Allah), så sannelig, Allah vil benåde ham (akseptere hans anger). Sannelig, Allah er tilgivende, mest nåderik.»
[Koranen 5:39 - oversettelse av betydningen]

Allah er tilgivende og generøs. Han befaler alle Sine slaver om å angre oppriktig, slik at de kan oppnå Allahs nåde og Hans Paradis. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Å dere som tror! Vend dere til Allah i oppriktig anger! Det kan være at deres Herre vil forsone deres synder, og slippe dere inn i hager hvor bekker sildrer (Paradiset).»
[Koranen 66:8]

Angerens dører er åpne for Hans slaver, inntil solen stiger fra vest. Profeten (fred være med ham) sa: «Allah sprer ut Sin hånd om natten for å akseptere angeren til de som begikk urett i løpet av dagen, og Han sprer ut Sin hånd i løpet av dagen for å akseptere angeren til de som begikk urett i løpet av natten. (Dette vil fortsette) inntil solen stiger fra vest.» [Berettet av Muslim, nr. 2759]

Oppriktig anger dreier seg ikke bare om ord sagt med tungen. Angerens aksept betinges heller av at personen avstår fra synden øyeblikkelig, at han angrer på det som har skjedd i fortiden, at han bestemmer seg for å ikke gå tilbake til det han angret på, at han gir tilbake folks rettigheter eller eiendom, dersom hans synd innebar urett mot andre, og at han angrer før dødens kvaler er over ham. Allah sier (oversettelse av betydningen):
    
«Allah aksepterer kun angeren til de som gjør ondt i uvitenhet og dumhet, og deretter angrer straks. Det er dem som Allah vil tilgi, og Allah er allvitende, vis. Og forgjeves er angeren for de som fortsetter å gjøre onde gjerninger, inntil døden står overfor en av dem, og han sier: ‘Nå angrer jeg’, heller ikke for de som dør mens de er vantro. For dem har Vi beredt en smertefull straff.»
[Koranen 4:17-18]

Allah aksepterer anger og er nåderik. Han oppfordrer syndere til å angre, slik at Han kan tilgi dem:

«... deres Herre har skrevet (foreskrevet) Nåde for Seg Selv, slik at om noen av dere handler ondt i uvitenhet, og deretter angrer og gjør rettskafne gode gjerninger (ved å adlyde Allah), så sannelig, Han er tilgivende, mest nåderik.»
[Koranen 6:54 - oversettelse av betydningen]

Allah er god mot Sine slaver og elsker de som angrer. Han aksepterer deres anger, som Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Og Han er den som aksepterer anger fra Sine slaver, og tilgir synder, og Han vet hva dere gjør.»
[Koranen 42:25]

«Sannelig, Allah elsker de som vender seg til Ham i anger og elsker de som renser seg.»
[Koranen 2:222]

Når en person blir muslim, gjør Allah om hans dårlige gjerninger (sayyiat) til gode gjerninger (hasanat), og tilgir ham for alle hans tidligere synder, som Han sier (oversettelse av betydningen):

«Si til de som har nektet å tro, hvis de slutter (å nekte), vil deres fortid bli tilgitt.»
[Koranen 8:38]

Allah er tilgivende og nåderik, og Han elsker Sine slavers anger. Han befaler dem til å angre slik at Han kan tilgi dem. Men djevlene og jinn blant menneskeheten vil vende folk bort fra sannheten og gjøre dem tilbøyelige for falskhet. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Allah ønsker å akseptere deres anger, men de som følger sine lyster, ønsker at dere (troende) skal avvike voldsomt (fra den rette vei).»
[Koranen 4:27]

Allahs nåde omfatter alle ting. Hvis en persons synder er veldig store og han har gjort mye urett mot seg selv, men angrer, vil Allah akseptere hans anger og tilgi hans synder, uansett hvor store de er. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Si: ‘Å ibadi (Mine slaver), som har begått overtredelser mot seg selv (ved å begå onde gjerninger og synder)! Fortvil ikke for Allahs nåde, sannelig, Allah tilgir alle synder. Sannelig, Han er tilgivende, mest nåderik.»
[Koranen 39:53]

Profeten (fred være med ham) sa: «Vår Herre kommer ned til den laveste himmelen når en tredjedel av natten gjenstår, og sier: ‘Hvem vil kalle på Meg, så Jeg kan svare ham? Hvem vil bønnfalle Meg, så Jeg kan gi ham? Hvem vil søke Min tilgivelse, så Jeg kan tilgi ham?’» [Berettet av Muslim, nr. 758]

Mennesket er svakt. Hvis en person synder må han angre og søke tilgivelse hver gang. Allah er tilgivende og nåderik, og Han er den som sier (oversettelse av betydningen):

«Og den som gjør ondt eller urett mot seg selv, men etterpå søker Allahs tilgivelse, han vil finne at Allah er tilgivende, mest nåderik.»
[Koranen 4:110]

En muslim er utsatt for å begå feil og synder. Så han må angre og søke tilgivelse gjentatte ganger. Profeten (fred være med ham) sa: «Ved Allah, jeg søker Allahs tilgivelse og jeg vender meg til Ham i anger mer enn sytti ganger om dagen.» [Berettet av al-Bukhari, nr. 6307]

Allah elsker Sine slavers anger og aksepterer det. Han gledes faktisk av det, som Profeten (fred være med ham) sa: «Når en person angrer, gledes Allah mer enn en av dere som finner sin kamel etter at han mistet den i ørkenen.» [Enighet om. Berettet av al-Bukhari, nr. 6309]


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: Repentance (oppsøkt 05.09.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger