Hva slags sykdom tillater en fastende person å bryte sin faste?

Sawm (fasten og ramadan)
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hva slags sykdom tillater en fastende person å bryte fasten sin i ramadan? Er det tillatt å bryte fasten ved enhver sykdom selv hvis den er mild?

Svar:

Lovpriset være Allah.

De fleste av de lærde – inkludert de fire imamene – har den meningen at den syke personen ikke har lov til å bryte sin faste i ramadan med mindre sykdommen er sterk.

Det som menes med sterk sykdom er:

  1. Sykdommen vil forverres ved å faste.
  2. Bedringen vil forsinkes ved å faste.
  3. Fastingen vil medføre sterk belastning, selv om det ikke gjør sykdommen verre eller forsinker bedringen.
  4. De lærde inkluderte også de som frykter at de kan bli syke på grunn av faste.

Ibn Qudamah (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) sa i al-Mughni (4/403):

«Den type sykdom som det er tillatt å bryte fasten for er sterk sykdom som vil forverres ved fasting eller det fryktes at bedringen vil bli forsinket. Det ble sagt til Ahmad: ‘Når kan den syke personen bryte sin faste?’ Han sa: ‘Når han ikke er i stand til å faste.’ Det ble sagt: ‘Slik som feber?’ Han sa: ‘Hvilken sykdom er verre enn feber?’»

Den friske personen som frykter at han kan bli syk hvis han faster er som den syke personen som frykter at hans sykdom kan bli verre. De har begge lov til å bryte sine faster, fordi den syke personen har lov til å bryte sin faste på grunn av frykten for at hans faste kan gjøre hans sykdom verre og vare lenger, og frykten for at fasten kan forårsake sykdom er lik som den.

An-Nawawi sa i al-Majmoo 6/261:

«Personen som ikke er i stand til å faste på grunn av en sykdom som han håper vil forsvinne er ikke forpliktet til å faste … Dette gjelder hvis han møter på åpenbare vanskeligheter i fastingen og er ikke underlagt betingelsen om at han når et punkt hvor han ikke er i stand til å faste. Snarere sa våre følgesvenner: ‘Tillatelsen til å ikke faste er underlagt betingelsen om at fastingen forårsaker ham vanskeligheter som er hardt for ham å bære.’»

Noen av de lærde var av den oppfatningen at det er tillatt for enhver syk person å bryte sin faste og at det ikke er nødvendig at fastingen forårsaker dem vanskeligheter.

Dette er et merkelig synspunkt som ble avvist av majoriteten av lærde.

An-Nawawi sa:

«Med hensyn til personen som er litt syk og som ikke lider av noen åpenbar vanskelighet, er det ikke tillatt for ham å bryte sin faste, og det er ingen meningsforskjell blant oss om det.»
[Al-Majmoo, 6/261]

Shaykh Ibn Uthaymin sa:

«Den syke personen som ikke påvirkes av fasting, slik som en som har en lett forkjølelse eller hodepine, eller en lett tannsmerte og lignende, har ikke tillatelse til å bryte sin faste, selv om noen av de lærde tillater det på grunn av verset (oversettelse av betydningen): ‘… og enhver som er syk …’ [Koranen 2:185] Vi sier at kjennelsen nevnt i dette verset er forbundet med en betingelse, som er når brytingen av fasten vil avlaste ham fra vanskelighet, men hvis fasting ikke påvirker ham, da er det ikke tillatt for ham å bryte fasten, og han må faste.»
[Ash-Sharh al-Mumti, 6/352]


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: What is the sickness which permits a fasting person to break his fast? (oppsøkt 02.06.15).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger