Er islam en ny verdensreligion?

Islams historie
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

I norske lærebøker står det at islam er en ny verdensreligion. Den islamske profeten levde ca. 1500 år siden, er det han som stiftet religionen, eller har den eksistert før det?

Svar:

Det arabiske ordet «islam» betyr underkastelse, og er avledet fra et ord som betyr fred. Som sådan lærer islam at for å oppnå sann sjelefred og hjertets sikkerhet, må man underkaste seg Gud og leve etter Hans guddommelige åpenbarte lov.

Islam er ikke en ny religion, fordi underkastelse til Guds vilje, dvs. islam, har alltid vært den eneste aksepterte religionen i Guds syn. På grunn av dette er islam den sanne naturlige religionen, og det er det samme evige budskapet åpenbart gjennom tidene til alle Guds profeter og sendebud. Hovedbudskapet til alle profetene har alltid vært at det finnes kun én sann Gud, og at Han alene skal tilbes. Disse profetene starter med Adam, og inkluderer Noah, Abraham, Moses, David, Salomo, døperen Johannes og Jesus (fred være med dem alle). Gud sier i Koranen (oversettelse av betydningen):

«Vi sendte ikke før deg (å Muhammed) noe sendebud unntagen at Vi åpenbarte for ham: ‘Ingen har rett til å bli tilbedt unntatt Meg, derfor tilbe Meg’.»
[Koranen 21:25]

Men det sanne budskapet til disse profetene gikk enten tapt eller ble ødelagt over tid. Selv de seneste bøkene, Toraen og Evangeliet, ble forfalsket og mistet dermed sin troverdighet til å veilede menneskene til den rette vei. Således, 600 år etter Jesus (fred være med ham), gjenopplivet Gud det tapte budskapet til tidligere profeter, ved å sende profeten Muhammed (fred være med ham) med Sin siste åpenbaring, Koranen, til hele menneskeheten. Siden profeten Muhammed (fred være med ham) var den siste profeten, har Gud selv lovet å bevare Sine siste åpenbarte ord, slik at det er en kilde til veiledning for hele menneskeheten frem til Den Siste Dagen. Det er nå nødvendig for alle å tro på og følge dette siste budskapet fra Gud. Gud Den Allmektige sier i Koranen (oversettelse av betydningen):

«Vi har ikke sendt deg (å Muhammed), unntagen for hele menneskeheten og som en giver av gode nyheter og som en advarer, men folk flest vet ikke.»
[Koranen 34:28]

«Hvem enn som søker en annen religion enn islam, det vil aldri bli akseptert fra ham, og i det hinsidige vil han være en av taperne.»
[Koranen 3:85]

Ordet «muslim» betyr en som underkaster seg Guds vilje, uavhengig av vedkommendes rase, nasjonalitet eller etniske bakgrunn. Derfor er enhver person som er klar for å underkaste seg Guds vilje berettiget til å bli en muslim.

Dermed er det klart at profeten Muhammed (fred være med ham) ikke er den som stiftet islam, faktisk er det den åpenbarte religionen til Gud som har eksistert fra begynnelsen av og blitt formidlet av alle Hans profeter (fred være med dem).


Dette spørsmålet er besvart av IslamQA.no.

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger