Hva får man ut av å faste seks dager av shawwal?

Sawm (fasten og ramadan)
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hva er kjennelsen på å faste seks dager av shawwal? Er det wajib (obligatorisk)?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Å faste seks dager av shawwal etter den obligatoriske ramadan-fasten er sunnah mustahabbah, ikke wajib. Det er anbefalt for en muslim å faste seks dager av shawwal, og i dette er det store fordeler og en enorm belønning. Enhver som faster disse seks dager vil ha registrert for seg en belønning som om han hadde fastet et helt år, slik det ble berettet i en sahih hadith fra Profeten (fred være med ham). Abu Ayyoob (måtte Allah være fornøyd med ham) berettet at Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: «For den som faster ramadan og følger det med seks dager av shawwal, vil det være som om han har fastet i en levetid.»
[Berettet av Muslim, Abu Dawood, At-Tirmidhi, An-Nasa-i og Ibn Majah]

Profeten (fred være med ham) forklarte dette da han sa: «Enhver som faster i seks dager etter (eid) al-fitr har fullført året: (enhver som gjør en god gjerning (hasanah) vil ha ti hasanah som den).» Ifølge en annen beretning: «Allah har skapt for hver hasanah ti som den, så én måned er som å faste ti måneder, og fasting i seks dager fullfører året.» [An-Nasa-i og Ibn Majah. Se også Sahih at-targhib wat-tarhib, 1/421] Det ble også berettet av Ibn Khuzaymah med ordlyden: «Å faste i ramadan-måneden medfører belønningen av ti som den, og fasting i seks dager medfører belønningen av to måneder, og det er fasten til hele året.»

Hambali- og shafi’i-fuqahaene forklarte at å faste seks dager av shawwal etter å ha fastet i ramadan er som om en har fastet i et helt år med obligatoriske faster, fordi multiplikasjonen av belønningen gjelder til og med nafil-faster, fordi hver hasanah medfører belønningen av ti som den.

En annen av de viktige fordelene med å faste seks dager av shawwal er at det oppveier for eventuelle mangler i en persons obligatoriske ramadan-faster, fordi ingen er fri fra mangler eller synder som har en negativ påvirkning på ens faste. På Gjenoppstandelsens Dag vil noen av ens nafil handlinger bli brukt for å veie opp for manglene i ens obligatoriske gjerninger, slik Profeten (fred være med ham) sa: «Det første folk vil bli avlagt regnskap for på Gjenoppstandelsens Dag vil være deres salah (bønn). Vår Herre, måtte Han være lovpriset og opphøyet, vil si til Sine engler – selv om Han vet best –: ‘Se på salahen til Min slave, om den er fullstendig eller ufullstendig.’ Hvis den er perfekt, vil den bli registrert som perfekt, og om noe mangler, vil Han si: ‘Se om Min slave gjorde noen frivillige (nafil) bønner.’ Hvis han gjorde noen frivillige bønner, vil [Allah] si: ‘Fullfør de obligatoriske handlingene til Min slave fra hans frivillige handlinger.’ Så vil alle hans handlinger bli behandlet på en liknende måte.» [Berettet av Abu Dawood]

Og Allah vet best.


Dette er en oversettelse av Shaykh Muhammed Salih al-Munajjid sin fatwa: The virtue of fasting six days of Shawwaal (oppsøkt 02.06.15).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger