Er det tillatt å høre på andre baksnakke?

Etikk og moral
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg har en venn som snakker mye om folk. Han er sammen med meg hele tiden fordi vi jobber sammen på samme arbeidssted. Hva er kjennelsen på at jeg hører på det han sier?

Svar:

Lovpriset være Allah

For det første:

Baksnakking er en stor synd. Allah, måtte Han være lovpriset og opphøyet, sier (oversettelse av betydningen):

«Å dere som tror! Unngå mye mistanke; sannelig er noen mistanker synder. Og spioner ikke, ei heller baksnakk hverandre. Ville en av dere like å spise kjøttet til sin døde bror? Dere ville avsky det (så avsky baksnakking). Og frykt Allah! Sannelig, Allah er Den som aksepterer anger, mest nåderik.»
[Koranen 49:12]

Det ble berettet at Anas ibn Malik sa: «Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: ‘Når min Herre tok meg opp i himmelen, kom jeg forbi noen mennesker som hadde negler av kobber som de skrapte ansiktene og brystene sine med. Jeg sa: “Hvem er disse, å Jibril?” Han sa: “Det er disse som pleide å spise folkets kjøtt og bestride deres ære.”’» [Abu Dawood, 4878]

For det andre:

Du må irettesette denne kollegaen din og ikke anerkjenne det han gjør.

Det ble berettet at Abu Sai’d al-Khudri (måtte Allah være fornøyd med ham) sa: «Jeg hørte Allahs Sendebud (fred være med ham) si: ‘Den blant dere som ser en ond handling, la ham endre den med hånden (ved å handle). Hvis han ikke kan det, så med sin tunge (ved å si ifra). Hvis han ikke kan det, så med sitt hjerte (ved å hate den og føle at det er galt), og det er det svakeste av tro.» [Sahih Muslim, 49]

An-Nawawi (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) sa:

«Bemerk at den som hører noe baksnakking om en muslim må tilbakevise det og irettesette den som sier det. Hvis han ikke irettesetter ham med ord, skal han irettesette ham med sine handlinger. Hvis han ikke kan irettesette ham med sine handlinger eller sine ord, skal han forlate den samlingen. Hvis han hører noe baksnakking om sin shaykh (lærer), eller noen andre som har en rett overfor ham, eller er en av de rettskafne og ærbare menneskene, da skal han være enda mer oppmerksom på det vi har sagt. I At-Tirmidhis bok berettet vi fra Abud-Darda (måtte Allah være fornøyd med ham) at Profeten (fred være med ham) sa: ‘Den som beskytter sin brors ære, Allah vil beskytte hans ansikt fra Ilden på Gjenoppstandelsens Dag.’ At-Tirmidhi sa: ‘Det er en hasan hadith’.» [Al-Adhkar, 795-796]

Shaykh Abdul-Aziz ibn Baz (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) ble spurt:

«Jeg er en ung kvinne som hater baksnakking og sladder. Noen ganger er jeg med en gruppe mennesker som snakker om andre og de starter å baksnakke og sladre. I mitt hjerte hater jeg og avskyr dette, men fordi jeg er svært sjenert kan jeg ikke fortelle dem om å ikke gjøre det, og det er ikke noe sted jeg kan gå til for å komme unna dem. Allah vet at jeg ønsker at de kunne snakke om noe annet. Er det noen synd over meg for å sitte med dem? Hva burde jeg gjøre? Måtte Allah hjelpe deg til å gjøre det som er best for islam og muslimene.»

Han svarte:

Det er syndefullt av deg, med mindre du irettesetter det onde. Hvis de aksepterer det fra deg, så lovpriset være Allah, ellers må du forlate dem og ikke sitte med dem, fordi Allah, måtte Han være opphøyet, sier (oversettelse av betydningen):

«Og når du (Muhammed) ser de som tar del i en falsk samtale om Våre vers (fra Koranen) ved å håne dem, hold deg unna dem til de vender til et annet emne. Og hvis Shaytan får deg til å glemme, så etter at du husker, sitt ikke sammen med det undertrykkende folket.»
[Koranen 6:68]

Og fordi Han, måtte Han være opphøyet, sier (oversettelse av betydningen):

«Og det har allerede blitt deg åpenbart i Boken (denne Koranen) at når du hører Allahs vers bli fornektet og hånet, så sitt ikke med dem, til de tar del i en samtale annet enn det, (men hvis du forble hos dem) sannelig da ville du ha blitt som dem.»
[Koranen 4:140]

Og fordi Profeten (fred være med ham) sa: «Den blant dere som ser en ond handling, la ham endre den med hånden (ved å handle). Hvis han ikke kan det, så med sin tunge (ved å si ifra). Hvis han ikke kan det, så med sitt hjerte (ved å hate den og føle at det er galt), og det er det svakeste av tro.»
[Berettet av Imam Muslim i hans Sahih]

Og det er mange andre vers og hadither som sier det samme. Og Allah er kilden til suksess.

[Majmoo Fatawa ash-Shaykh Ibn Baz, 4/440]

Så streb med å påminne din kollega om kjennelsen for baksnakking, og forklar ham straffen for den som gjør det. Kanskje vil han gi opp det syndige han gjør. Minn ham på at baksnakking er en stor synd, og det grunnleggende prinsippet er at du må unngå å sitte med ham hvis han fortsetter med å ikke reagere på Allahs ordre. Men ettersom du jobber med ham og ikke kan forlate arbeidsplassen, så unngå å høre på ham og slutt med å gi noe oppmerksomhet til det han sier. Du kan bruke metoder som å true ham med å rapportere han til hans overordnede på jobben, eller true med å fortelle det til folkene han snakker om. Hvis han ikke frykter Allah vil han kanskje frykte folket og slutte med å baksnakke dem, og du vil slippe å måtte høre på hans skadelige baksnakking.

Og Allah vet best.


Denne fatwaen er basert på IslamQA.com sin fatwa: Listening to Others Backbiting (oppsøkt 25.04.2014).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger