Hva betyr Profetens hadith angående ummahen (nasjonen), der han sa: «... alle vil være i helvete bortsett fra én»?

Hadith og dens vitenskap
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hva betyr Profetens hadith angående ummahen (nasjonen), der han sa: «... alle vil være i Helvete bortsett fra én.» Hvilken? Vil de andre 72 sektene forbli i Helvete for alltid, slik dommen er for en mushrik (en som assosierer andre i sin tilbedelse med Allah)? Når vi sier «Profetens ummah», henviser det til de som følger han?

Svar:

Ummahen det er snakk om i denne hadithen, er ummah al-ijabah (ummahen som har akseptert Profetens kall til islam). Den vil deles inn i 73 sekter: 72 av dem er avvikende sekter som innførte bid’ah (noe nytt i religionen), uten å falle ut av islam. De vil bli straffet i Helvete for deres avvik og nyinnførte praktisering, bortsett fra de som Allah benåder og tilgir, som til slutt vil komme til Paradiset. Den ene frelste sekten vil være ahlus-sunnah wal-jama’ah (tilhengere av sunnah og den muslimske hovedretningen) som overholdt Profetens sunnah, og holdt fast ved Profetens og hans følgesvenners vei i alle anliggender. Profeten (fred være med ham) sa om dem: «En gruppe blant min ummah vil fortsette å følge sannheten og være seierrik. De vil ikke bli skadet av de som svikter eller motstrider dem, inntil Allahs Befaling finner sted.» De som ved sin bid’ah falt ut av islam, hører inn under ummah ad-da’wah (ummahen som blir kalt til islam) og ikke blant ummahen som aksepterte islam. De vil bli straffet ved å dvele i Helvete for alltid. Dette er den foretrukne meningen.

Det har også blitt sagt at det som menes med ummah i denne hadithen er ummah ad-da’wah, som inkluderer enhver Profeten (fred være med ham) ble sendt til, både de som trodde, og de som ikke trodde på han. Sekten som skiller seg ut er da ummah al-ijabah, som utelukkende refererer til de som virkelig trodde på Profeten (fred være med ham) inntil deres død. Dette er den sekten som er frelst fra Helvetesilden, enten ved å bli reddet fra den uten å bli straffet i det hele tatt, eller ved å slippe inn i Paradiset etter å ha blitt straffet. De andre 72 sektene, bortsett fra den ene frelste sekten, er da alle vantro som vil forbli i Helvete for alltid.

Dermed blir det klart at betegnelsen «ummah ad-da’wah» er mer generell og inkluderende enn «ummah al-ijabah» som aksepterte da’wahen (kallet til islam), og som trodde på Allah og Hans Sendebud. Den som aksepterte islam og ble en av ummah al-ijabah, er også en av ummah ad-da’wah, men ikke alle i ummah ad-da’wah (dvs. ikke alle som kalles til islam), er en del av ummah al-ijabah (dvs. aksepterte islam og ble en del av den muslimske ummah).

Måtte Allah gi oss suksess! Måtte fred og velsignelser være med vår profet Muhammed, hans familie og følgesvenner.


Dette er en oversettelse av Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta sin fatwa: The meaning of the Hadith «All of them will be in Hellfire except one (oppsøkt 12.05.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger