Hva innebærer det å være muslim?

Aqidah (teologi)
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hva vil det si å være en muslim og hva innebærer det? Må man tro på alt i trosbekjennelsen?

Svar:

Å være en muslim vil si at man tror på islams trosbekjennelse og alt den innebærer. For å bli en muslim er alt en trenger å gjøre å uttale en setning kalt trosbekjennelsen (shahada) med oppriktig tro og overbevisning, som uttales slik:

«Asjhado alla-ilaha illAllah, wa ash-hado anna Muhammedar-rasool Allah»

Disse arabiske ordene betyr på norsk: «Jeg bevitner at det finnes ingen guddom (verdig tilbedelse) unntatt Allah, og jeg bevitner at Muhammed er Allahs Sendebud.» Den første delen av trosbekjennelsen betyr at ingen har rett til å bli tilbedt unntagen Gud alene, og at Gud verken har noen partner eller sønn. Den andre delen av trosbekjennelsen betyr at Muhammed (fred være med ham) er den siste profeten sendt av Gud til menneskeheten.

Når en person uttaler trosbekjennelsen med overbevisning og forstår dens betydning, da har han blitt en muslim.

For å være muslim så innebærer det også at man:

  • Tror på at Koranen er Guds ordrette ord, åpenbart av Ham.
  • Tror på at Dommedagen (Gjenoppstandelsens Dag) er sann og vil komme.
  • Tror på profetene som Gud sendte, og bøkene Han åpenbarte, og på Hans engler.
  • Akseptere islam som sin religion.
  • Ikke tilbe noe eller noen unntagen Gud.

Deretter må man prøve så godt man kan å holde seg unna det Gud har forbudt, og prøve å praktisere så mye som mulig av det Gud ønsker fra oss.


Dette spørsmålet er besvart av IslamQA.no.

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger