Kan vi spise lokalslaktet kjøtt i et land med blandet befolkning av muslimer, kristne og avgudsdyrkere?

Mat og drikke
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Vi lever i et land med en blandet befolkning av kristne, avgudsdyrkere og uvitende muslimer, og vi vet ikke om de nevner Allahs navn når de slakter kjøttet eller ikke. Hva er kjennelsen for å spise kjøtt slaktet av disse menneskene, når det er vanskelig å skille mellom hva som har blitt slaktet av hvem?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Hvis saken er som beskrevet, at kjøttet slaktes av en blanding av mennesker som inkluderer Bokens folk, avgudsdyrkere og uvitende muslimer, og at du ikke kan si hvem som har slaktet hva, og at det ikke er kjent om Allahs navn ble nevnt på tidspunktet for slaktingen eller ikke, da er det haram å spise kjøttet når du er forvirret om hvem som utførte slaktingen. Det er fordi det grunnleggende prinsippet er at dyr av an’am-arten (dvs. kameler, kveg, sauer og geiter), og dyr som kommer innunder de samme reglene, er haram, med mindre de er slaktet på den korrekte måten som foreskrevet i sharia. I dette tilfellet er det tvil om slaktingen er blitt gjort på den korrekte shar’i-måten eller ikke, på grunn av de ulike slakterne, der noens kjøtt er tillatt, og noens ikke er tillatt – slik som avgudsdyrkerne og innovatørene blant de uvitende muslimene hvis bid’ah involverer shirk.

Hvis det kan bli fastslått hva som har blitt slaktet av hvem, da kan du spise kjøttet slaktet av en muslim eller en kristen, hvis det er kjent at han nevnte Allahs navn ved tidspunktet for slaktingen, eller hvis det ikke er kjent hvorvidt han nevnte Allahs navn. Men du kan ikke spise kjøtt slaktet av en avgudsdyrker eller av en muslim som følger innovasjoner som involverer shirk, uansett om han nevnte Allahs navn over det eller ikke.

En muslim bør anstrenge seg for å være på den sikre siden i alle religiøse saker, og søke det som er halal i sin mat, drikke, klær og alle sine anliggender. Når det gjelder slike saker det spørres om her, så skal ahlus-sunnah velge de rette menneskene til å slakte sitt kjøtt.


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: Locally-slaughtered meat in a country with a mixed population of Muslims, Christians and idol-worshippers (oppsøkt 23.02.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger