Er det tillatt for en muslim å bære et kors rundt halsen?

Påkledning og utseende
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Blir en muslim som bruker et kors som anheng, ansett som ikke-troende, dersom personen insisterer på å bruke det selv etter at vedkommende har blitt forklart at det ikke er tillatt for en muslim?

Svar:

Personen må informeres om konsekvensene av å bære korset siden det er et symbol på kristendommen. Videre bør vedkommende orienteres om at det å bære et kors er en indikasjon på å være fornøyd med og ha tilhørighet til de kristne og deres tro. Hvis man insisterer på handlingen basert på at man er fornøyd med deres tro eller at man opphøyer symbolet, er det ingen tvil om at man blir regnet som en ikke-troende.

Hvis man derimot bruker det uten at man opphøyer det eller er fornøyd med dets religiøse implikasjoner, er de lærde uenige om det kun er forbudt eller om det også inkluderer kufr. Uansett hva tilfellet er så er det ingen tvil om at man som muslim må holde seg unna det og ikke kan risikere å gjøre noe som er vantro. Et kors blir brukt som et symbol på å anerkjenne den usanne læren om korsfestelsen av Isa (Jesus) (fred være med ham). Allah, Den Lovpriste og Opphøyde, tilbakeviser den antatte korsfestelsen av Isa (Jesus) i Hans storartede Bok (oversettelse av betydningen): «De drepte ham ikke, eller korsfestet ham, men det virket slik for dem.» [Koranen 4:157]

Allah, Den Lovpriste og Opphøyde, sier også (oversettelse av betydningen): «Og hvis noen blant dere tar dem som awliya (ens nærmeste allierte og ledsagere), er han sannelig en av dem. Sannelig, Allah veileder ikke de menneskene som er dhalimoon (polyteister, syndere og urettferdige).» [Koranen 5:51] Når ordet «dhalimoon» nevnes i Koranen uten spesifisering, betegnes det som ash-shirkul-akbar (den store formen for å assosiere andre med Allah i tilbedelse).

Måtte Allah gi oss suksess! Måtte fred og velsignelser være over vår profet Muhammed, hans familie og hans følgesvenner!


Denne fatwaen er basert på The Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta sin fatwa: The ruling on a Muslim who wears a cross and when this leads to disbelief (oppsøkt 11.12.11).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger