Brytes fasten av å ikke bruke hijab?

Sawm (fasten og ramadan)
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg er ei jente som ikke bruker hijab. Betyr det at fastingen min i ramadan er ugyldig?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Den troende kvinne er påbudt å bruke hijab. Vi har diskutert hijab på denne nettsiden som svar på mer enn ett spørsmål, og disse svarene tar for seg saken fra flere vinkler. Noen av dem fokuserer på kjennelsen for hijab og påpeker at det er obligatorisk, slik som svaret på spørsmål nr. 21536. Noen siterer det definitive beviset på at hijab er obligatorisk, slik som svaret på spørsmål nr. 13998 og 11774. Noen beskriver shar’i-hijaben, slik som svaret på spørsmål nr. 6991. Andre svar nevner hijabens betydning i livet til den troende kvinne.

For det andre:

Hvis en kvinne ikke bruker hijab er hun derved ulydig mot sin Herre, men hennes faste er ennå gyldig, fordi synder, inkludert det å ikke bruke hijab, ugyldiggjør ikke fasten, men de trekker fra dens belønning og kan føre til at den går helt tapt.

Det vi oppfordrer deg til å gjøre er å bruke hijab samt faste, fordi målet med å faste er ikke bare å avstå fra mat og drikke, målet er heller å faste eller avstå fra haram ting. Derav sa Profeten (fred være med ham): «Fasting er ikke bare (avholdenhet) fra mat og drikke, snarere er fasting (avholdenhet) fra tomt og uanstendig prat.» [Berettet av al-Hakim og klassifisert som sahih av al-Albani i Sahih al-Jami (5376)]

Tomt prat refererer til det det ikke er noe nytte i.

Så la din faste motivere deg til å adlyde Allah og holde deg unna det Han har forbudt.

Vi ber Allah hjelpe deg med å gjøre det som Han elsker og som behager Ham.

Og Allah vet best.


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: Does not wearing hijab invalidate the fast? (oppsøkt 06.01.15).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger