Hva er fordelen med å faste på ashoora?

Sawm (fasten og ramadan)
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg hørte at å faste ashoora-dagen bøter for det siste året, er dette sant? Bøter den for alt, selv store synder? Hva er grunnen til at denne dagen æres?

Svar:

Lovpriset være Allah.

For det første:

Å faste på ashoora-dagen bøter for det siste året, fordi Profeten (fred være med ham) sa: «Ved å faste på arafah-dagen, håper jeg at Allah vil forløse året som er før det og året som er etter det, og ved å faste på ashoora-dagen håper jeg at Allah vil forløse året som er før det.» [Berettet av Muslim, 1162] Dette er ved gavmildheten som Allah skjenker oss, hvorved å faste én dag bøter for syndene fra et helt år. Og Allah har storslagen gavmildhet.
 
Profeten (fred være med ham) pleide å være svært ivrig etter å faste på ashoora-dagen på grunn av dens store status. Det ble berettet at Ibn Abbas (måtte Allah være fornøyd med ham) sa: «Jeg så aldri Profeten (fred være med ham) så ivrig etter å faste noen dag og foretrakk den over en annen, bortsett fra denne dagen, ashoora-dagen, og denne måneden, altså ramadan.» [Berettet av al-Bukhari, 1867]
 
Det som menes med å være ivrig er å ha intensjon om å faste for å tjene dens belønning og ønske det.

For det andre:

Når det gjelder årsaken til at Profeten (fred være med ham) fastet på ashoora-dagen og oppfordret folket til å gjøre det samme, er det nevnt i hadithen berettet av al-Bukhari (1865) fra Ibn Abbas (måtte Allah være fornøyd med ham) som sa: «Profeten (fred være med ham) kom til Medina og så at jødene fastet på ashoora-dagen. Han sa: ‘Hva er dette?’ De sa: ‘Dette er en god dag, dette er dagen da Allah reddet Israels barn fra deres fiende, så Moosa fastet på denne dagen.’ Han sa: ‘Vi er nærmere Moosa enn dere.’ Så han fastet på denne dagen og ba folket om å faste.»
 
Angående ordene «dette er en god dag» er de ifølge en versjon berettet av Muslim slik: «Dette er en stor dag da Allah reddet Moosa og hans folk, og druknet Farao og hans folk.»

Angående ordene «så Moosa fastet på denne dagen» la Muslim til i sin beretning: «I takknemlighet overfor Allah, så derfor faster vi på denne dagen.»

Ifølge en annen versjon berettet av al-Bukhari er det slik: «Vi faster den ut av respekt for den.»

Angående ordene «og ba folket om å faste» er de ifølge en annen versjon berettet av al-Bukhari slik: «Han sa til sine følgesvenner: ‘Dere er nærmere Moosa enn dem, så fast denne dagen’.»

For det tredje:

Bøtingen for synder som oppnås ved å faste ashoora, refererer til små synder; når det gjelder store synder, trenger de egen omvendelse.

An-Nawawi (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) sa:

«Å faste arafah-dagen bøter for alle små synder, med andre ord medfører dette tilgivelse for alle synder utenom store synder.»

Så sa han:

«Å faste arafah-dagen er en soning for to år, og ashoora-dagen er en soning for ett år, og hvis en persons ‘amin’ sammenfaller med englenes ‘amin’, vil hans tidligere synder bli tilgitt ... Hver av de nevnte tingene kan medføre soning. Hvis han gjør noe som bøter for små synder vil han bli forløst, og hvis det ikke er noen små eller store synder, vil det bli registrert for ham som gode gjerninger, og han vil dermed stige i status ... Hvis det er én eller flere store synder og ingen små synder, håper vi at det vil redusere hans store synder.»

[Al-Majmoo Sharh al-Muhadhdhab, vol. 6]

Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) sa: «Soningen ved renselse, bønn og fasting i ramadan, arafah og ashoora, gjelder kun for små synder.» [Al-Fatawa al-Kubra, vol. 5]


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: The virtue of fasting ‘Ashoora’ (oppsøkt 27.05.15).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger