Hvem var imam Abu Dawood?

Hadith og dens vitenskap
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hva er biografien til imam Abu Dawood?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Hans fulle navn var Sulayman ibn al-Ash’ath ibn Shaddad ibn Amr ibn Ishaq ibn Bashir al-Azdi as-Sijistani, fra Sijistan. Abu Dawood var sin tids fremste hadith-lærd. Han er forfatteren av as-Sunan, som er en av «De seks bøkene». Han ble født i 202 e.h. Han reiste til Bagdad, hvor han møtte imam Ahmad ibn Hambal, som han bodde sammen med, lærte av og lignet på. Han reiste også til Hijaz, Irak, Khurasan, Syria og Egypt, samt til de ytterste grensene av den islamske verden. An-Nasa’i, at-Tirmidhi og andre lærde berettet hadither fra han. Han oppnådde den høyeste graden av gudfryktighet og rettskaffenhet. Hans bok as-Sunan inkluderer over 5300 hadither.

Kalifen, Abu Ahmad Talhah (al-Muwaffaq al-Abbasi) ba ham om tre ting: Det første var at han skulle flytte til Basra og bosette seg der slik at de som søkte kunnskap, kunne komme til ham, som igjen ville føre til at flere ville bosette seg der. Det andre var at han skulle lære bort as-Sunan til kalifens barn. Det tredje var at han skulle gi spesialundervisning til hans barn, da kalifens barn ikke burde sitte sammen med vanlige folk. Abu Dawood sa til ham: «Når det gjelder den første saken; ja. Når det gjelder den andre saken; ja. Når det gjelder den tredje saken; aldri i verden! Dette fordi alle er likeverdige når det gjelder kunnskap». Så al-Muwaffaq al-Abbasis sønner pleide å delta i hans undervisning, men satte seg adskilt bak et forheng/vegg isolert fra andre folk. Han ble værende i Basra inntil hans død i 275 e.h. Måtte Allah ha barmhjertighet med ham.

Og Allah vet best.


Dette er en oversettelse av en del av IslamQA.com sin fatwa: The authors of the Six Books (oppsøkt 24.11.13).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger