Hva er familiens status i islam?

Familieforhold, barn og oppdragelse
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hvilke roller har familien, menn, kvinner og barn i islam?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Før vi ser på islams rolle i å organisere og beskytte familien, må vi først se på familiens situasjon før islam, og hvordan den er i Vesten i dag.

Familielivet før islam var basert på dårlig behandling og undertrykking. Menn hadde all kontroll, og kvinner og jenter ble undertrykket og ydmyket. Om en gift mann døde og etterlot seg en kone, så hadde hans sønn fra en av de andre konene rett til å gifte seg med henne for så å kontrollere hennes liv, eller hindre henne i å gifte seg på nytt. Det var kun menn som hadde arverett. Kvinner og barn hadde ingen andel av det. De anså kvinner, om de var mødre, døtre eller søstre, som en kilde til skam. De kunne bli tatt som fanger, og på denne måten skjemme ut familien. Derfor ville en mann begrave sitt spedbarn levende, som det refereres til i Koranen. Allah sier (fortolkning av meningen):

«Når noen får melding om et nyfødt pikebarn, formørkes hans ansikt, og han må legge bånd på seg selv. Han gjemmer seg bort fra folket for den dårlige nyheten han har fått. Skal han beholde det i vanære eller grave det ned i jorden? Hvor ond er deres vurdering.»
[Koranen 16:58-59]

Stammen var familien, og den var basert på å støtte hverandre i alt, selv i urett. Da islam kom, ble dette fjernet, og rettferdighet ble etablert. Hver person fikk sin rett, selv et ammende spedbarn. Spontanaborterte fostre måtte respekteres og få en korrekt begravelse. I den moderne verden derimot finner man at familier går i oppløsning og foreldre har ikke kontroll på sine barn. I det vestlige samfunnet er det svært utbredt at tenåringer gjør mer eller mindre hva de vil, som å gå på nattklubber, konsumere alkohol, ha før-ekteskapelige forhold, og så videre. Resultatet er ofte familiekonflikter, barn født utenfor ekteskap, samt eldre som ikke blir tatt vare på. Islam derimot har sikret rettigheter for alle deltagere i samfunnet, og derfor er det visse retningslinjer som er nødvendig å forholde seg til for at familien skal kunne ivaretas. Med islam ble det gitt stor oppmerksomhet på å etablere sterke familier, beskytte dem fra det som er skadelig, sikre familiebånd, samt at hvert familiemedlem fikk en viktig livsrolle. Islam æret kvinner – mødre, døtre og søstre.

Islam ærer kvinner som mødre: Det ble berettet at Abu Hurayrah (måtte Allah være fornøyd med ham) sa: «En mann kom til Allahs Sendebud (fred være med ham) og spurte: ‘Allahs Sendebud, hvem fortjener mest mitt gode selskap?’ Han svarte: ‘Din mor.’ Han spurte: ‘Hvem så?’ Han svarte: ‘Din mor.’ Han spurte: ‘Hvem så?’ Han svarte: ‘Din mor.’ Han spurte: ‘Hvem så?’ Han svarte: ‘Så din far.’»
[Berettet av al-Bukhari, 5626; Muslim, 2548]

Islam ærer kvinner som døtre: Det ble berettet av Abu Sa’id al-Khudri at Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: «Enhver som har tre døtre eller tre søstre, eller to døtre eller to søstre, og tar godt vare på dem, og frykter Allah angående dem, vil entre Paradiset.»
[Berettet av ibn Hibban i hans Sahih, 2/190]

Islam ærer kvinner som koner. Det ble berettet av Aisha (måtte Allah være fornøyd med henne) at Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: «Den beste av dere er de som er best mot sine koner, og jeg er den beste mot mine koner.»
[Berettet og klassifisert som hasan av at-Tirmidhi, 3895]

Islam ga kvinner arverett, samt andre rettigheter. Kvinner fikk på mange områder like rettigheter som menn. Profeten (fred være med ham) sa: «Kvinner er tvilling-halvdelen til menn.» [Berettet av Sunan Abu Dawood, 236, fra Aishas hadith, klassifisert som sahih av al-Albani i Sahih Abi Dawood, 216]

Islam oppmuntrer menn til å behandle sine koner bra, og gir kvinner frihet til å velge sine ektemenn. Kvinner får mye av ansvaret for å oppdra barna. Islam gir foreldre et stort ansvar for å oppdra barna sine. Det ble berettet at Abdullah ibn Umar hørte Allahs Sendebud (fred være med ham) si: «Enhver av dere er en gjeter og er ansvarlig for sin flokk. Lederen er en gjeter og ansvarlig for sin flokk. Mannen er en gjeter for sin familie, og han er ansvarlig for sin flokk. Kvinnen er en gjeter for sin ektemanns husholdning og ansvarlig for sin flokk. Tjeneren er en gjeter for sin herres velstand og ansvarlig for sin flokk.»
[Berettet av al-Bukhari, 853; Muslim, 1829]

Islam viste stor oppmerksomhet mot å innprente prinsippet om respekt for foreldre, ta vare på dem og adlyde dem til døden. Allah sier (fortolkning av meningen): «Herren har bestemt at dere skal tjene Ham alene. Mot deres foreldre skal dere være pliktoppfyllende. Om en av dem, eller begge, når høy alder hos deg, ikke si til dem et respektløst ord. Og vær ikke brysk mot dem, men tal respektfullt til dem!»
[Koranen 17:23]

Islam beskytter æren, kyskhet, renhet og familiestammen. Det oppmuntres til ekteskap og forbys fri omgang mellom menn og kvinner.

Islam gir hvert familiemedlem en viktig rolle. Foreldre tar vare på barna og gir dem en islamsk oppdragelse basert på kjærlighet og respekt. Barn skal høre på, adlyde og respektere sine foreldre. Familiebåndene er sterke blant muslimer, selv ikke-muslimer kan bevitne dette.

Og Allah vet best.


Denne fatwaen er basert på IslamQA.com sin fatwa: The Status of the Family in Islam (oppsøkt 29.11.11).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger