Når er tilsynekomsten av Mahdi?

Aqidah (teologi)
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Er det fortalt i Koranen når Mahdi vil komme for å redde muslimene?

Svar:

Lovpriset være Allah.

En muslim må forstå at bevis fra både Koranen og sunnah er av samme nivå, og må følges likt. Både Koranen og sunnah er åpenbaring (wahj) fra Allah og må følges. Allah sier om Sin profet Muhammed (fred være med ham) (oversettelse av betydningen):

«Ei heller snakker han fra (sin egen) lyst. Det er kun en åpenbaring åpenbart.»
[Koranen 53:4-3]

Det ble berettet fra al-Miqdam ibn Ma’dikarib at Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: «Pass på! Jeg har blitt gitt Koranen og noe lik den, men tiden kommer da en mann vel forsynt på sin sofa vil si: ‘Hold deg til Koranen, det du finner i den som er tillatt, behandle det som tillatt, og det du finner i den som er forbudt, behandle det som forbudt.’» [Berettet av Abu Dawood, 4606; klassifisert som sahih av al-Albani – måtte Allah ha barmhjertighet med ham – i Sahih Sunan Abi Dawood, 3848]

For det andre:

Allah har påbudt at Hans Sendebud blir adlydt uavhengig av Koranen. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Å dere som tror! Adlyd Allah og adlyd Sendebudet (Muhammed), og de blant dere (muslimer) som har myndighet.»
[Koranen 4:59]

«Og hva enn Sendebudet (Muhammed) gir dere, ta det, og hva enn han forbyr dere, avstå (fra det).»
[Koranen 59:7]

For det tredje:

Det er ikke berettet verken i Koranen eller sunnah nøyaktig når Mahdi vil dukke opp, men han vil dukke opp ved slutten av tiden. Likevel må vi påpeke følgende:

1. Tilsynekomsten av Mahdi vil være en av de siste små tegnene på Timen.
    
2. Mange har hevdet at Mahdi har dukket opp eller vil dukke opp, for å støtte deres personlige formål og villedede tro, slik som qadianier (ahmadiyyaher), bahaier, sjiaer og andre avvikende grupper. Dette har ført til at noen senere lærde avviser ahadith som taler om Mahdi, eller at de feiltolker dem ved å si at det som menes med Mahdi er nedstigningen av Isa ibn Maryam (Jesus, sønn av Maria – (fred være med ham)) ved slutten av tiden. Noen av dem siterer en hadith som er tilskrevet Profeten (fred være med ham) som sier: «Det finnes ingen Mahdi bortsett fra Isa ibn Maryam.»

Denne hadithen er da’if (svak), og kan ikke med sikkerhet bli tilskrevet Profeten (fred være med ham). Se as-Silsilah ad-Da’ifah, 1/175, av al-Albani (måtte Allah ha barmhjertighet med ham).

3. Mange lærde har skrevet bøker som bekrefter at Mahdi vil dukke opp, og beskriver det som en del av troen (aqidah) til en muslim. For eksempel: al-Hafidh Abu Na’im, Abu Dawood, Abu Kathir, as-Sakhawi, ash-Shawkani, og andre.

4. Det er bevist i sunnahen at Mahdi vil møte Isa ibn Maryam (fred være med ham) og at Isa vil be bak ham.

Muslim (156) berettet at Jabir ibn Abdullah (måtte Allah være fornøyd med ham) sa: «Jeg hørte Profeten (fred være med ham) si: ‘En gruppe av min ummah vil fortsette å kjempe for sannheten og seire inntil Gjenoppstandelsens Dag. Da vil Isa ibn Maryam komme ned og deres leder vil si: “Kom og led oss i bønn.” Men han vil si: “Nei, dere er ledere for hverandre.” – som en ære til denne ummah.’»

Lederen nevnt i denne hadithen er Mahdi. Ifølge en beretning berettet av Abu Na’im og al-Harith ibn Usamah: «Deres leder Mahdi vil si ...» Ibn al-Qayyim sa: «Dens isnad er jayyid (god).»

5. En muslim skal ikke vente på tilsynekomsten av Mahdi, heller må han streve hardt og vie sin innsats for å støtte islam, og å gjøre hva enn han kan for religionen. Han skal ikke håpe og vente på tilsynekomsten av Mahdi eller noen andre, heller skal han rette på seg selv, sin familie og folk rundt ham, slik at når han møter Allah, møter han Ham etter å ha gjort sitt beste.

Se al-Mahdi Haqiqah wa la Khurafah av Shaykh Muhammed ibn Isma’il.


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: The emergence of the Mahdi (oppsøkt 03.03.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger