Hva er fordelene av dhul-hijjahs første ti dager?

Helligdager og feiringer
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Er de ti første dagene av dhul-hijjah mer spesielle enn andre dager? Hvilke rettskafne gjerninger er anbefalt å gjøre mye av i løpet av disse ti dagene?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Blant de storartede tilbedelsesperiodene er de første ti dagene av dhul-hijjah, som Allah har favorisert fremfor andre dager. Det ble berettet fra Ibn Abbas (måtte Allah være fornøyd med ham) at Profeten (fred være med ham) sa: «Det er ingen dager hvor rettskafne gjerninger er mer elsket av Allah enn disse ti dager.» De sa: «Ikke engang jihad for Allahs skyld?» Han sa: «Ikke engang jihad for Allahs skyld, med mindre en mann selv drar ut for jihad, tar sin formue med seg og ikke kommer tilbake med noe.» [Berettet av al-Bukhari, 2/457]

Det ble også berettet fra Anas (måtte Allah være fornøyd med ham) at Profeten (fred være med ham) sa: «Det er ingen gjerning som er bedre overfor Allah eller høyere belønnet, enn en god gjerning utført i de første ti dagene av al-adha.» Det ble sagt: «Ikke engang jihad for Allahs skyld?» Han sa: «Ikke engang jihad for Allahs skyld, med mindre en mann selv drar ut for jihad, tar sin formue med seg og ikke kommer tilbake med noe.» [Berettet av ad-Darimi, 1/357; dens isnad er hasan som erklært i i al-Irwa, 3/398]

Disse tekstene med flere, indikerer at disse ti dagene er bedre enn alle andre dager i året, uten unntak, til og med de siste ti dagene av ramadan. Men de siste ti nettene av ramadan er bedre enn de første ti nettene av dhul-hijjah, fordi de inneholder laylatul-qadr, som er bedre enn tusen måneder. [Se Tafsir Ibn Kathir, 5/412]

Så muslimen bør starte disse dagene med oppriktig omvendelse til Allah, så bør han gjøre mange rettskafne gjerninger generelt, så bør han være oppmerksom på å gjøre de følgende gjerningene:

1. Faste.

Det er sunnah for muslimen å faste de første ni dagene av dhul-hijjah, fordi Profeten (fred være med ham) oppfordret oss til å gjøre gode gjerninger de første ti dagene av dhul-hijjah, og fasting er en av de beste gjerningene, som Allah har valgt for Seg selv, slik det står i hadith qudsi: «Allah sier: ‘Alle gjerningene av Adams sønn er for han, bortsett fra fasting, som er for Meg og Jeg skal belønne for det’.» [Berettet av al-Bukhari, 1805]

Profeten (fred være med ham) pleide å faste de første ni dagene av dhul-hijjah. Det ble berettet fra Hunaydah ibn Khalid fra hans kone, at en av Profetens koner sa: «Profeten (fred være med ham) pleide å faste de første ni dagene av dhul-hijjah og på ashoora-dagen, og tre dager hver måned, den første mandagen i måneden og to torsdager.» [Berettet av an-Nasa’i, 4/205 og av Abu Dawood; klassifisert som sahih av al-Albani i Sahih Abi Dawood, 2/462]

2. Resitere mye tahmid, tahlil og takbir.

Det er sunnah å resitere takbir (å si Allahu akbar (Allah er størst)), tahmid (å si alhamdulillah (lovpriset være Allah)), tahlil (å si la ilaha illAllah (det er ingen Gud utenom Allah)), og tasbih (å si subhanAllah (æret være Allah)), under de ti første dagene av dhul-hijjah. Å si disse ordene høyt i moskéene, hjemmene, gatene, og alle steder hvor det er tillatt å komme Allah i hu, og å utføre denne formen for tilbedelse åpent og erklære Allahs storhet.

Menn resiterer det høyt og kvinner resiterer det stille.

Allah sier (oversettelse av betydningen):

«At de kan være vitne til ting som er til nytte for dem (dvs. belønning av hajj i det hinsidige, og også noe verdslig gevinst fra handel), og nevne Allahs navn på fastsatte dager, over kveget som Han har forsynt dem (til ofring).»
[Koranen 22:28]

Flertallet har meningen om at de «fastsatte dager» er de ti første dagene av dhul-hijjah, fordi det ble berettet fra Ibn Abbas (måtte Allah være fornøyd med ham) at de fastsatte dagene er de ti første dagene av dhul-hijjah.

Det ble berettet fra Abdullah ibn Umar (måtte Allah være fornøyd med ham) at Profeten (fred være med ham) sa: «Det er ingen dager som er mer storartet overfor Allah eller hvor gode gjerninger er mer elsket av Ham, enn disse ti dagene, så resiter mye tahlil, takbir og tahmid i løpet av dem.» [Berettet av Ahmad, 7/224; dens isnad ble klassifisert som sahih av Ahmad Shakir]

Takbiren er på følgende måte:

Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illAllah, Allahu akbar, wa lillahil-hamd (Allah er størst, Allah er størst, det finnes ingen Gud utenom Allah, Allah er størst, og all lovprisning tilhører Allah).

Det finnes også andre versjoner.

Denne takbiren har blitt en forlatt sunnah nå for tiden, spesielt i begynnelsen av disse ti dagene. Du kan knapt høre det, unntatt fra noen få. Det bør resiteres høyt, for å gjenopplive sunnahen og påminne de likegyldige. Det ble bekreftet at Ibn Umar og Abu Hurayrah (måtte Allah være fornøyd med dem begge) pleide å dra ut på markedsplassen i løpet av de ti første dagene av dhul-hijjah, mens de resiterte takbiren høyt, og folket pleide å resitere takbir når de hørte dem. Det vil si folket ble påminnet om takbiren og hver enkelt ville resitere den for seg selv; det betyr ikke at de resiterte sammen i kor – det er ikke foreskrevet i sharia.

Å gjenopplive sunnaher som har blitt glemt gir mye belønning, som indikert av Profetens ord: «Enhver som gjenoppliver en av mine sunnaher som har dødd ut etter at jeg er borte, vil ha en belønning lik den til alle som gjør det, uten at det trekker fra deres belønning i det hele tatt.» [Berettet av at-Tirmidhi, 7/443; denne hadithen er hasan på grunn av bekreftende rapporter]

3. Utføre hajj og umrah.

En av de største gjerningene som kan gjøres i løpet av disse ti dagene er hajj til Allahs hellige hus. Enhver Allah hjelper til å dra på hajj til Hans hus og gjør ritualene på den påkrevde måten, vil – in sha Allah – bli inkludert i ordene til Allahs Sendebud (fred være med ham): «En akseptert hajj gir ikke en mindre belønning enn Paradiset.»

4. Udhiyyah (offer).

En av de rettskafne gjerningene som bringer en person nærmere Allah i disse ti dager, er å slakte offeret og se etter et godt, velfødd dyr og bruke penger på det for Allahs skyld.

La oss skynde oss for å få mest mulig ut av disse storslagne dagene, før den uaktsomme angrer på det han gjorde, og før han spør om å få dra tilbake og ikke mottar noe respons.


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: He is asking about the virtues of the first ten days of Dhu’l-Hijjah (oppsøkt 10.01.15).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger