Kan jeg bli muslim hvis jeg har en dårlig fortid?

Da'wah (invitasjon til islam)
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg er en ung jente som ønsker å bli muslim, for meg er denne religionen virkelig sannheten. Problemet er at før jeg fant islam, levde jeg et ganske vilt liv, og gjorde mye som var galt (om ikke alt det som er galt). Jeg vil gjerne vite om det er mulig for en jente som meg å konvertere, og hva skal jeg gjøre med min fortid når jeg konverterer?

Svar:

Lovpriset være Allah.

I Allahs navn, Den Nåderike, Den Barmhjertige.

«Åpenbaringen av Boken (denne Koranen) er fra Allah, Den Allmektige, Den Allvitende. Den som tilgir synder, Den som godtar anger, Den som er streng med straffen, Den som er tilkjenner (av tjenester). La ilaha illa Huwa (ingen har rett til tilbedelse unntatt Han), Hos Ham er den siste returen»
[Koranen 40:2-3 – oversettelse av betydningen]

Ibn Abbas – som var en av følgesvennene til islams Profet (fred være med ham) – berettet at noen av menneskene av shirk (polyteisme) drepte og begikk mange drap, og de bedrev hor og gjorde det ofte, så kom de til Muhammed (fred være med ham) og sa, «Det du sier og det du kaller til er bra. Hvis du bare kunne fortelle oss at det finnes bot for det vi har gjort.» Da åpenbarte Allah disse ordene (oversettelse av betydningen):

«Si: Å Ibadi (Mine tjenere), som har syndet mot seg selv (ved å begå onde gjerninger og synder)! Fortvil ikke for Allahs barmhjertighet, sannelig, Allah tilgir alle synder. Sannelig, Han er Den Tilgivende, Den Nåderike. Og vend dere i anger og lydighet med sann tro (islamsk monoteisme) til din Herre og overgi dere til Ham (i islam) før straffen kommer over dere, (og) da vil dere ikke bli hjulpet. Og følg det beste av det som er sendt ned til dere fra deres Herre (dvs. denne Koranen, og gjør det den ber dere om å gjøre og hold unna det den forbyr), før straffen kommer over dere plutselig, uten at dere oppfatter noe! For at ingen skal si: ‘Akk, min sorg at jeg var ulydig mot Allah (dvs. jeg har ikke gjort det Allah beordret meg å gjøre), og jeg var faktisk blant dem som spottet [mot sannheten! dvs. la ilaha ill Allah (ingen har rett til tilbedelse unntatt Allah), Koranen og Muhammed (fred være med ham) og mot de trofaste troende]’ Eller for at han ikke skal si: ‘Hvis bare Allah hadde veiledet meg, skulle jeg sannelig vært blant muttaqoon (de fromme).‘ Eller for at han ikke skal si når han ser straffen: ‘Hadde jeg bare hatt enda en sjanse (til å vende tilbake til verden), da skulle jeg sannelig ha vært blant muhsinoon (de som handler godt)’. Ja! Sannelig, det kom til dere Mine ayaat (bevis, vers, lekse, tegn, åpenbaring osv.) og dere fornektet dem, og var stolte og var blant de vantro.» [Koranen 39:53-59]

Amr ibn al-As var en mushrik (polyteist, avgudsdyrker), en synder og Allahs fiende. Han sa: «Da Allah satte kjærlighet for islam i mitt hjerte, kom jeg til Profeten (fred være med ham) for å sverge troskap til ham. Han strakte hendene sine mot meg, men jeg sa: ‘jeg vil ikke sverge troskap til deg, å Allahs sendebud, før du tilgir meg mine tidligere synder. ’Allahs sendebud (fred være med ham) sa til meg: ‘Å Amr, vet du ikke at Islam visker ut alle synder som kom før den.’» [Berettet av Imam Ahmad, 17159]

Så flykt til Allah, og vit at uansett hva du bekymrer deg for, så finnes løsningen i tekstene sitert ovenfor. Sannelig, disse tekstene er rettet mot deg; de handler om din situasjon og i dem ligger svaret på ditt problem.

Din Herre er Den mest Barmhjertige. Han godtar anger og tilgir alle synder. Hans nåde omfatter alle ting. Han kaller deg og alle Hans tjenere til å omvende seg og bli muslimer. Han har gjennom ordene til Hans Profet (fred være med ham) lovet deg at alle dine tidligere synder, store og små, viskes helt bort når du blir muslim, og du vil starte på nytt med rent rulleblad, et nytt register av dine gjerninger, uten dårlige gjerninger. Så hva venter du på? Hvorfor utsette det ytterligere? Fort deg til islam og tilbe din Herre, og vi gir deg gode nyheter om en lykkelig fremtid og et godt liv i islams skygge. Vi ble veldig glade – ved Allah – for ditt spørsmål, og vi venter på gode nyheter.

For mer informasjon om hvordan entre Islam, se spørsmål 703 og 11963. Måtte Allah beskytte deg fra all ondskap, for Han er Den beste beskytter, Den beste støttespiller, og Han veileder til den rette veien.


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: Become Muslim first, then do not worry about your past (oppsøkt 22.11.13).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger