Hvordan er livet i graven?

Det usette
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Når det blir sagt at den døde personen er i live i graven, er det på samme måte som i hans tidligere liv? Hvor mange av hans sanser blir gjenopprettet for ham? Hvor lenge er han i live i graven? Dersom den døde personen blir utspurt i en fysisk forstand, hva gjelder så med de som blir brent (kremert), som hinduer, japanere og andre? Hvor finner deres utspørring sted?

Svar:

Lovpriset være Allah.

For det første bør det bemerkes at det som er obligatorisk for enhver troende muslim er å tro på det Allah forteller oss i Hans Bok eller via leppene til Hans Sendebud (fred være med ham), om alle saker som har å gjøre med det hinsidige, Dommedagen, Paradis og Helvete. I tillegg til alt som har å gjøre med døden, graven, pinsel eller velsignelse i graven, og alle saker om det usette som er nevnt i Koranen eller i autentiske hadither. Vi må tro på og akseptere det, fordi vi vet at vår Herre forteller sannheten i alt Han sier og forteller oss om. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Og hvems ord kan være sannere enn de fra Allah?»
[Koranen 4:122]

«Og hvem er sannere i tale enn Allah?»
[Koranen 4:87]

Vi vet at Allahs Sendebud (fred være med ham) er den mest sannferdige av mennesker, og at han aldri snakket på grunnlag av sine egne innfall og lyster; det var Åpenbaring som ble åpenbart for ham. Hva enn som ble påvist i sahih hadither er det obligatorisk å tro på, selv hvis vi ikke helt forstår det. Så det vi må gjøre er å tro på det som har blitt berettet når det gjelder det hinsidige, Paradis, Helvete, velsignelsene til Paradisets folk, pinslene til Helvetes folk, og det faktum at i graven vil en person bli pinet eller velsignet, og at hans sjel vil komme tilbake til ham. Alt dette er sant og er angitt i tekstene, så vi må underkaste oss det og tro på alt vi lærer fra Koranen eller som er berettet i den autentiske sunnahen, eller på det som de lærde i islam er enige om.

Hvis Allah velsigner en troende mann eller kvinne med kunnskap om årsakene til det, så er det enda bedre, lys på lys og kunnskap på kunnskap. Så la ham lovprise Allah og takke Ham for den kunnskap og innsikt som Han har gitt ham, og dermed øke sin kunnskap og sinnsro.

Angående utspørringen i graven og tilstanden til den avdøde, så er denne utspørringen ekte. Den avdødes sjel vil bli gjenopprettet til ham. Autentiske beretninger som uttrykker dette har blitt fortalt fra Sendebudet (fred være med ham). Livet til den avdøde i graven er ulikt fra ens liv i denne verden, det er et spesielt type liv i al-barzakh som er intervallet mellom ens død og Gjenoppstandelsens Dag, som ikke er som ens liv i denne verden hvor man trenger mat og drikke osv. Det er et spesielt type liv der man kan forstå spørsmålene og svarene, så de to englene vil spørre: «Hvem er din Herre? Hva er din religion? Hvem er din profet?»

Den troende vil si: «Min Herre er Allah, islam er min religion og Muhammed er min profet.» Dette vil være svaret til troende menn og kvinner. Så vil man bli spurt: «Hva vet du om denne mannen (Muhammed (fred være med ham))?» Den troende vil svare: «Han er Allahs Sendebud. Han brakte oss veiledning og vi trodde på ham og fulgte ham.» Det vil bli sagt: «Vi visste at du var en troende.» Så vil en dør til Paradiset bli åpnet for ham, og han vil føle dets hvile, forsyninger og velsignelser. Det vil bli sagt: «Dette er din plass inntil Allah gjenoppliver deg til det.» Og han vil bli vist sin plass i Helvete, og det vil bli sagt til ham: «Dette ville ha vært din plass hvis du ikke hadde trodd på Allah, men nå har Allah gitt deg tilflukt fra det og du har endt opp i Paradiset.»

Når det gjelder en ikke-troende, så vil han bli spurt om sin Herre, sin religion og sin profet, og han vil si: «Å, å, jeg vet ikke, jeg hørte folk si noe så jeg sa det samme.» Så vil han bli slått med en jernstang, og vil utstøte et skrik som vil bli hørt av alle ting bortsett fra jinn og mennesker; dyrene vil høre det. Så vil en dør til Helvete bli åpnet for ham, og hans grav vil innsnevres til ribbeina hans blander seg, og hans grav vil være som en av Helvetes groper. En dør til Helvete vil bli åpnet for ham, og han vil føle dets varme og pinsel. Det vil bli sagt: «Dette er din plass inntil Allah gjenoppliver deg til det.» Så vil en dør til Paradiset bli åpnet for ham og han vil bli vist sin plass i Paradiset, og det vil bli sagt til ham: «Dette ville ha vært din plass hvis Allah hadde veiledet deg.»

Fra dette vet vi at graven enten vil være en av Paradisets hager, eller en av Helvetes groper. Pinslen eller velsignelsen vil skje med kroppen så vel som med sjelen i graven, og også i det hinsidige, enten i Paradiset eller i Helvete.

Når det gjelder de som dør ved drukning, brann eller blir spist av ville dyr, så vil deres sjeler ha sin andel av pinsel eller velsignelse, og det vil komme til deres kropper på land eller i sjøen, eller i magen til de ville dyrene, så mye som Allah vil. Men mesteparten av velsignelsen eller pinslen vil komme til deres sjeler som forblir, enten i en tilstand av velsignelse eller i en tilstand av pinsel. Sjelen til den troende vil gå til Paradiset. Profeten (fred være med ham) sa: «Sjelen til den troende er en fugl som henger fra Paradisets trær, mens den spiser dets frukter. Sjelen til en ikke-muslim går til Helvete.»

Enhver muslimsk mann og kvinne må akseptere det Allah og Hans Sendebud (fred være med ham) har fortalt oss, og tro på det slik det ble ment av Allah, selv om noe av betydningen kan være skjult for oss. Og Allah har fullkommen visdom, måtte Han være lovpriset.


Denne fatwaen er basert på IslamQA.com sin fatwa: The Nature of Life in the Grave (oppsøkt 08.10.19).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger