Hva er kriteriene for en islamsk hijab?

Påkledning og utseende
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hva innebærer egentlig en islamsk hijab, og er det noen forskjell på om en bruker hodeslør med stramme klær i motsetning til det å bruke en løs jilbab? Og er det bedre å bruke ufullstendig hijab enn å ikke tildekke sitt hår i det hele tatt? Og hvis man lar sin datter eller søster forlate hjemmet uten fullstendig hijab, blir man da syndig hvis man ikke råder dem?

Svar:

I Allahs navn, Den Barmhjertige, Den Nåderike.

For det første:

Koranen og sunnahen har nevnt noen krav for hijab, som en muslimsk kvinne blir bedt om å forholde seg til når hun er foran ikke-mahram menn. Så lenge hun overholder disse kravene, vil det anses som en fullkommen islamsk hijab. En del av disse kravene er som følger:

  • Den skal dekke hele kroppen. Ifølge majoriteten av lærde fra de fire lovskolene er det ikke obligatorisk å tildekke ansiktet, men det er noe som er anbefalt.
  • Den skal være tykk, og ikke gjennomsiktig.
  • Den skal være løs, og ikke stram.
  • Den skal ikke være pyntet med glitter e.l.
  • Den skal ikke være parfymert.
  • Den skal ikke være noe som skiller seg så mye ut at den tiltrekker unødig oppmerksomhet.
  • Den skal ikke ligne mannens påkledning eller en påkledning som kjennetegner umoral eller noe klanderverdig.

Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Si til de troende kvinner, at de skal holde øynene for seg selv og vokte over sin kyskhet. De kan ikke fremvise sin pryd, bortsett fra det av det som er synlig, og de skal legge sine hodeslør over sine bryst. De kan kun vise frem sin pryd for sine ektemenn, sine fedre, sine svigerfedre, sine sønner, sine ektemenns sønner, sine brødre, sine brødres sønner, sine søstres sønner, sine kvinner, hva som er under deres høyre hånd, mannlige tjenere uten kjønnsdrift, eller barn som ikke forstår seg på kvinners private aspekter. De må ikke trampe med føttene slik at man får nyss om den pryd som de holder skjult. Omvend dere alle til Allah å dere troende, slik at dere kan bli suksessfulle.»
[Koranen 24:31]

For det andre:

Islam er en religion som er basert på å råde hverandre og påminne hverandre til det som er godt. Dermed bør man oppfordre sine kvinnelige familiemedlemmer til å bære den korrekte islamske hijab, men til syvende og sist er enhver person ansvarlig for sine egne handlinger. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Å Profet! Si til dine hustruer og døtre og til de troendes kvinner at de skal trekke ned deres sjal over seg. Slik vil de bli gjenkjent og ikke bli forulempet. Allah er tilgivende og barmhjertig.»
[Koranen 33:59]

Og Profeten (fred være med ham) sier ifølge en hadith som Abdullah ibn Umar (måtte Allah være fornøyd med dem begge) beretter: «Jeg hørte Allahs Sendebud (fred være med ham) si: ‘Enhver av dere er en vokter og ansvarlig for sin flokk. Lederen er en vokter og er ansvarlig for sin flokk. En mann er en vokter og er ansvarlig for sin flokk. En kvinne er en vokter for sin manns husstand, og er ansvarlig for sin flokk. Tjeneren er en vokter for sin herres rikdom, og er ansvarlig for sin flokk. En mann er en vokter over farens rikdom, og er ansvarlig for sin flokk. Hver av dere er en vokter, og er ansvarlig for sin flokk.’» [Al-Bukhari 893 og Muslim 1829]

En mann skal stå til ansvar overfor Allah på Dommedagen hvis han ikke påminnet og rådet sin familie på islamsk vis. På tilsvarende vis vil en kone stå til ansvar hvis hun ikke påminnet og rådet sin familie.

For det tredje:

Det er forskjell på en kvinne som tildekker sitt hår uten fullkommen hijab, og en kvinne som ikke har hijab på idet hele tatt. Selv om man er syndig med en halv hijab, så er en halv hijab fortsatt bedre enn ingen hijab. Vi har et håp om at denne halve hijaben in sha Allah vil bli en fullkommen hijab i fremtiden. Slike søstre trenger bare noen til å påminne dem med visdom og kjærlighet, og gi dem innsikt i hva en islamsk hijab faktisk innebærer, så vil de in sha Allah gjøre sin hijab fullkommen.

Og Allah vet best.


Dette spørsmålet er besvart av IslamQA.no.

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger