Hvilke tilbedelseshandlinger er foreskrevet fredager?

Helligdager og feiringer
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg vet at fredag har mange fordeler. Kan dere fortelle meg om noen tilbedelseshandlinger som jeg kan gjøre på denne dagen?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Fredag er en god dag, det er mange hadither som nevner dens fordeler.

Det er mange tilbedelseshandlinger som er foreskrevet for muslimene å gjøre på denne dagen. Disse inkluderer:

1. Salatul-jumu’ah (fredagsbønnen)

Allah sier (fortolkning av betydningen):

«Å dere som tror (muslimer)! Når kallet er forkynt for salah (bønnen) på fredag (jumu’ah-bønnen), kom til ihukommelsen av Allah (religiøs tale (khutbah) og salah (bønn)) og avbryt forretningsvirksomhet (og alle andre ting). Det er bedre for dere, om dere bare visste!»
[Koranen 62:9]

Ibn al-Qayyim (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) sa i Zad al-Ma’ad (1/376):

«Fredagsbønnen er en av de viktigste forpliktelsene i islam, og en av de største samlingene til muslimene. Samling på fredag er viktigere og mer forpliktende enn noen annen samling bortsett fra Arafa. Den som forsømmer den, Allah vil legge på hans hjerte en forsegling.»

Det ble berettet av Abul-Ja’d al-Damari – som var en følgesvenn av Profeten (fred være med ham) – at Profeten (fred være med ham) sa: «Den som forsømmer tre jumu’aher, Allah vil legge på hans hjerte en forsegling.» [Berettet av Abu Dawood, 1052; klassifisert som sahih av al-Albani i Sahih Abi Dawood, 928]

Det ble berettet fra Abdullah ibn Umar og Abu Hurayrah at de hørte Allahs Sendebud (fred være med ham) si på minbaren:

«La folk slutte med å forsømme jumu’ah, ellers vil Allah legge en forsegling på deres hjerter, så vil de være blant dem som er forsømmelige.» [Berettet av Muslim, 865]

2. Å gjøre mye du’a

På denne dagen er det en tid når et menneskets Herre vil svare på sin troende tjeners du’a – ved Hans tillatelse.

Det ble berettet fra Abu Hurayrah (måtte Allah være fornøyd med ham) at Allahs Sendebud (fred være med ham) nevnte fredag, og sa: «På denne dagen er det en tid når ingen muslimer står og ber, bønnfaller Allah om noe, unntatt at Allah vil gi ham det» – og han gestikulerte med hendene for å indikere hvor kort den tiden er. [Berettet av al-Bukhari, 893; Muslim, 852]

3. Å lese Soorah al-Kahf

Det ble berettet fra Abu Sai’d al-Khudri at Profeten (fred være med ham) sa: «Enhver som leser Soorah al-Kahf på fredag vil bli belyst med et lys mellom de to fredagene.» [Berettet av al-Hakim; klassifisert som sahih av al-Albani i Sahih al-Targhib, 836]

4. Å Sende mye velsignelser over Profeten (fred være med ham)

Det ble berettet fra Aws ibn Aws at Profeten (fred være med ham) sa: «‘Den beste av deres dager er fredag. På den dagen ble Adam (fred være med ham) skapt, på den dagen døde han, på den dagen vil Trompeten bli blåst, og på den dagen vil alt av skaperverket besvime. Så send mye velsignelser over meg, for deres velsignelser vil bli vist til meg.’ De sa: ‘Å Allahs sendebud, hvordan vil våre velsignelser over deg bli vist til deg når du har blitt til støv?’ Han sa: ‘Allah har forbudt jorden å fortære profeters legemer, fred være med dem.’» [Berettet av Abu Dawood, 1047; klassifisert som sahih av Ibn al-Qayyim i hans kommentarer til Sunan Abi Dawood, 4/273, klassifisert som sahih av al-Albani i Sahih Abi Dawood, 925]

Det er nevnt i Awn al-Ma’bood som er en forklaring av Sunan Abi Dawood:

«Fredag er utmerket fordi den er den beste av dager, og den utvalgte dagen. Så det er en fordel i å sende velsignelser over ham på den dagen som ikke er til stede på noen annen dag.»

Sammen med disse fordelene og tilbedelseshandlingene, forbød Profeten (fred være med ham) å skille ut fredag for fasting, eller å skille ut natten til fredag for å gjøre tilbedelseshandlinger som ikke er nevnt i sharia.

Det ble berettet fra Abu Hurayrah at Profeten (fred være med ham) sa: «Ikke skill ut natten til fredag for qiyam al-layl, og ikke skill ut fredagsdagen for faste, med mindre det er en del av den vanlige fasten for noen av dere.» [Berettet av Muslim, 1144]

As-San’ani sa i Subul as-Salam:

«Denne hadithen indikerer at det er haram å skille ut natten til fredag for tilbedelse, eller lesing av Koranen som ikke er ens faste vane, bortsett fra det som er uttrykt i tekstene, slik som å lese Soorah al-Kahf.»

An-Nawawi sa:

«Denne hadithen sier tydelig at det er forbudt å skille ut natten til fredag for bønn, eller fredagsdagen for faste. Det er besluttet (blant de lærde) at dette er makrooh.»

Han sa også:

«De lærde sa at grunnen til at det er forbudt å velge ut fredag for faste, er at fredag er en dag for du’a, dhikr og tilbedelse, slik som ghusl, gå tidlig til bønnen, vente på bønnen, lytte til khutbahen og resitere mye dhikr etterpå, fordi Allah sier (fortolkning av betydningen):

«Så når (jumu’ah) salah (bønn) er avsluttet, kan dere spre dere gjennom landet, og søk Allahs belønning (gjennom arbeid), og erindre Allah mye.»
[Koranen 62:10]

Og det er andre tilbedelseshandlinger som kan gjøres på denne dagen. Så det er bedre å ikke faste da, for dette vil hjelpe en person til å utføre disse pliktene på en energisk måte, og nyte dem uten å føle seg lei eller sliten. Dette er som pilegrimen på Arafa-dagen i Arafa, fordi sunnahen for ham er å ikke faste på den dagen av den samme grunnen. Dette er årsaken for å ikke tillate å skille ut fredag for faste. Og det ble sagt at årsaken er for at folk ikke skal gå til det ekstreme i å ære den, slik det skjedde i tilfellet med lørdag. Denne meningen har blitt kritisert ved å påpeke at på den dagen utfører vi jumu’ah-bønn og gjør andre tilbedelseshandlinger som er en form for ærbødighet. Og det ble sagt at årsaken til forbudet er for at folk ikke skulle tro at det var obligatorisk. Denne meningen har også blitt kritisert, fordi det oppfordres til å faste på mandager, og det var ingen frykt for at noen skulle tro det var obligatorisk.

Og Allah vet best.


Denne fatwaen er basert på IslamQA.com sin fatwa: Acts of worship which are prescribed on Fridays (oppsøkt 20.02.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger