Hva er betingelsene for å være wali (verge)?

Familieforhold, barn og oppdragelse
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hvem kan være verge for en kvinne i en nikah-seremoni?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Det er tre søyler eller betingelser for en ekteskapskontrakt i islam:

Begge parter skal være fri fra eventuelle hindringer som kan hindre ekteskapet fra å være gyldig, slik som at de er mahram for hverandre (dvs. nære slektninger som er permanent forbudne å gifte seg), hvorvidt dette forholdet er gjennom blodsbånd eller gjennom amming (rada) osv., eller at mannen er en ikke-muslim og kvinnen er en muslim, og så videre.

Det skal være et ekteskapstilbud eller frieri (ijab) fra walien eller personen som opptrer i hans sted, som bør si til brudgommen: «Jeg gifter den og den til deg», eller lignende ord.

Det skal bli gitt uttrykk for aksept (qabool) fra brudgommens part eller fra den som opptrer i hans sted, ved å si: «jeg aksepterer», eller lignende ord.

Betingelsene for en korrekt nikah (ekteskapskontrakt) er følgende:

Både bruden og brudgommen skal bli tydelig identifisert, enten ved å si deres navn eller ved å beskrive dem, osv.

Både bruden og brudgommen skal være fornøyde med hverandre, fordi Profeten (fred være med ham) sa: «Ingen tidligere gift kvinne (enke eller fraskilt) kan bli gift inntil hun har blitt spurt om sine ønsker (dvs. hun bør si tydelig ifra om sine ønsker), og ingen jomfru skal bli gift, inntil det har blitt spurt om hennes tillatelse (dvs. inntil hun har gitt sitt samtykke enten ved ord, eller ved å forbli taus).» De spurte: «Å Allahs Sendebud, hvordan er hennes tillatelse gitt (fordi hun vil føle seg svært sjenert)?» Han sa: «Ved hennes taushet.» [Rapportert av al-Bukhari, 4741]

Den som utfører kontrakten på kvinnens vegne skal være hennes wali, ettersom Allah adresserte waliene når det gjelder ekteskap (oversettelse av betydningen): «Og gift bort de blant dere som er enslige...» [Koranen 24:32] Og fordi Profeten (fred være med ham) sa: «Enhver kvinne som gifter seg uten sin walis tillatelse, ekteskapet hennes er ugyldig, ekteskapet hennes er ugyldig, ekteskapet hennes er ugyldig.» [Rapportert av al-Tirmidhi, 1021 og andre, det er en sahih hadith]

Ekteskapskontrakten må bevitnes, ettersom Profeten (fred være med ham) sa: «Det er ingen ekteskapskontrakt bortsett fra med en wali og to vitner.» [Rapportert av at-Tabarani, se også Sahih al-Jami, 7558]

Det er også viktig at ekteskapet kunngjøres, ettersom Profeten (fred være med ham) sa: «Kunngjør ekteskap.» [Rapportert av Imam Ahmad, klassifisert som hasan i Sahih al-Jami, 1027]

Betingelsene for en wali er som følger:       

Han må være mentalt frisk.

Han må være voksen.

Han må være fri (ikke en slave).

Han skal ha samme religion som bruden. Så et av kriteriene for å være wali til en muslimsk kvinne er at man selv er muslim.

Han skal ha god karakter (adalah – inkluderer fromhet, holdning, atferd, osv.), i motsetning til å være fordervet. Dette er et krav fastsatt av noen lærde, skjønt noen av dem anser den ytre fremtreden av god karakter som tilstrekkelig, og noen sier det er tilstrekkelig om han anses som i stand til å gi korrekt omtanke for interessene til kvinnen han er wali for, i hennes ekteskapssaker.

Han skal være mann, ettersom Profeten (fred være med ham) sa: «Ingen kvinne kan utføre ekteskapskontrakten for en annen kvinne, og ingen kvinne kan utføre ekteskapskontrakt på vegne av seg selv, fordi az-zanyiah (utuktig/ekteskapsbrytersk kvinne) er den som arrangerer ting på egne vegne.» [Rapportert av Ibn Majah, 1782; se også Sahih al-Jami, 7298]

Han skal være vis og moden (rushd), som vil si å være i stand til å forstå kompatibilitetssaker og ekteskapets interesser.

Fuqahaene satte mulige walier i en bestemt rekkefølge, og en wali som er i nærmere slekt skal ikke bli ignorert med mindre det ikke finnes en slik person, eller slektningene ikke imøtekommer de spesifiserte betingelsene. En kvinnes wali er hennes far, deretter den som faren har utnevnt før sin død, deretter hennes farfar eller oldefar, deretter hennes sønn, deretter hennes sønnesønner, deretter hennes bror gjennom begge foreldre (helbror), deretter hennes bror gjennom hennes far, deretter hennes brors sønner gjennom begge foreldre, deretter hennes brors sønner gjennom hennes far, deretter hennes onkel (hennes fars bror gjennom begge foreldre), deretter hennes fars bror gjennom faren, deretter sønnene av hennes fars bror gjennom begge foreldre, deretter sønnene av hennes fars bror gjennom faren, deretter den som er nærmere i slekt, og så videre – slik tilfellet er med arv. Den muslimske leder (eller hans stedfortreder, som en qadi eller dommer) er wali for enhver kvinne som ikke har en egen wali.

Og Allah vet best.


Denne fatwaen er basert på Shaykh Muhammed Salih al-Munajjid sin fatwa: Conditions of walee (guardian) (oppsøkt 07.02.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger