Er det tillatt å lese Koranen uten å forstå dens betydning?

Dhikr, du'a og tazkiyatun-nafs
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Er det tillatt å lese Koranen uten å forstå dens betydning?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Ja, det er tillatt for troende menn og kvinner å lese Koranen selv om de ikke forstår betydningen, men det er foreskrevet å reflektere og tenke slik at man kan forstå. Og å referere til tafsir-bøker hvis man har nok kunnskap for å forstå dem, og å referere til bøker av tafsir og arabisk språk for å dra nytte av dem, og man kan spørre lærde om hva enn man ikke forstår. Poenget er å reflektere over betydningen, fordi Allah sier (oversettelse av betydningen):

«(Dette er) en Bok (Koranen) som Vi har sendt ned til dere, full av velsignelser, slik at de kan reflektere over dens vers, og for at de med forståelse kan huske.»
[Koranen 38:29]

Den troende skal reflektere over betydningen. Det vil si at han skal fokusere på lesingen og tenke over hva det betyr. Han skal forstå betydningene, for slik vil han dra nytte av det. Selv om han ikke forstår betydningen helt vil han fortsatt forstå mye. La han derfor lese nøye, reflektere og forstå. Dette gjelder også for kvinner. Leseren bør dra nytte av ordene fra hans eller hennes Herre og forstå betydningen, slik at man kan handle deretter. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Tenker de da ikke dypt over Koranen, eller er deres hjerter låst (fra å forstå den)?»
[Koranen 42:24]

Vår Herre, måtte Han bli lovprist og opphøyd, formaner og oppmuntrer oss til å tenke og reflektere over Hans ord. Når den troende – mann eller kvinne – leser Allahs Bok, er det foreskrevet for dem å reflektere, tenke og følge godt med på det som blir lest. Slik kan de dra nytte av, forstå, og handle etter det de lærer av Allahs ord. De kan få hjelp til dette fra tafsir-bøker skrevet av lærde, som for eksempel Ibn Kathir, Ibn Jarir, al-Baghawi, ash-Shawkani og andre. De kan også bruke bøker av det arabiske språket og spørre lærde som er kjent for sine kunnskaper og dyder, om hva enn de ikke forstår. Sitat slutt.

Shaykh Abdul-Aziz ibn Baz (måtte Allah ha barmhjertighet med han).


Dette er en oversettelse av Shaykh Abdul-Aziz ibn Baz sin fatwa: Is it permissible to read the Qur'aan without understanding its meanings? (oppsøkt 26.01.13).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger