Hva kan en menstruerende kvinne gjøre på Laylat al-Qadr?

Dhikr, du'a og tazkiyatun-nafs
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg lurte på hva en kvinne kan gjøre på Laylat al-Qadr hvis hun har mensen på den tiden. Kan hun tjene ekstra belønninger for å drive med tilbedelse? Hva er i så fall tillatt for henne å gjøre den kvelden?

Svar:

Lovpriset være Allah.

En kvinne som menstruerer kan gjøre alle tilbedelseshandlinger bortsett fra å be, faste, gå rundt Kabaen og gjøre i'tikaf i moskeen.

Det ble berettet at Profeten (fred være med ham) pleide å være oppe om natten i løpet av de siste ti nettene i ramadan. Al-Bukhari (2401) og Muslim (1174) berettet at A'ishah (måtte Allah være fornøyd med henne) sa: «Når de siste ti nettene i ramadan kom, pleide Profeten (fred være med ham) å avstå fra ekteskapelige forhold, var oppe om natten og vekket sin familie.»

Å være oppe om natten er ikke bare for bønn, snarere innebærer det alle typer tilbedelseshandlinger. Slik tolket de lærde det.

Al-Hafiz sa: «Å være oppe om natten» betyr å være oppe for å gjøre tilbedelseshandlinger.

Al-Nawawi sa: å være oppe om natten for å be osv.

Han sa i Awn al-Ma'bod: dvs. i bønn, dhikr og resitere Koranen.

Å be qiyam er den beste tilbedelseshandlingen en kan gjøre på Laylat al-Qadr. Profeten (fred være med ham) sa derfor: «Den som tilbringer Laylat al-Qadr-natten i bønn ut av tro og i håp om belønning, vil bli tilgitt sine tidligere synder.» [Berettet av al-Bukhari, 1901; Muslim, 760]

Ettersom kvinnen som har mensen ikke har lov til å be, kan hun tilbringe natten med å gjøre andre tilbedelseshandlinger bortsett fra bønn, for eksempel:

1. Lese eller resitere Koranen. Se spørsmål nr. 2564.

2. Dhikr – for eksempel å si: subhan-Allah, la ilaha illa-Allah, al-hamdu lillah, osv. Hun kan gjenta ordene «subhan-Allah wa'l-hamdu lillah, wa la ilaha ill-Allah, wa Allahu akbar (æret være Allah, priset være Allah, det er ingen gud utenom Allah, og Allah er Den Største)» og «subhan Allah wa bi hamdihi, subhan Allah il-'Azim (ære og ros tilhører Allah, æret være Allah Den Allmektige)», osv.

3. Istighfar (be om tilgivelse), ved å gjenta frasen «astaghfir-Allah (jeg ber Allah om tilgivelse).»

4. Du'a (bønn) – hun kan be til Allah, og be han om det som er bra i denne verden og i det hinsidige, for du'a er en av de beste tilbedelseshandlingene. Profeten (fred være med ham) sa: «Du'a er ibadah (tilbedelse).» [Fortalt av al-Tirmidhi, 2895; klassifisert som sahih av al-Albani i Sahih al-Tirmidhi, 2370]

Kvinnen som menstruerer kan gjøre disse og andre tilbedelseshandlinger på Laylat al-Qadr.

Vi ber Allah om å hjelpe oss med å gjøre det Han elsker og det som behager Ham. Måtte Allah akseptere våre gode gjerninger.


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: What can a woman who is menstruating do on Laylat al-Qadr? (oppsøkt 13.07.13).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger