Finnes det noen du’a for å fjerne depresjon?

Dhikr, du'a og tazkiyatun-nafs
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Finnes det noen du’a for å fjerne mine depresjoner?

Svar:

Lovprist være Allah.

Det ble berettet i al-sahihayn fra ibn Abbas at når Allahs profet (fred være med ham) var fortvilet, pleide han å si:

«La ilaha ill-Allah al-Azim ul-Halim, la ilaha ill-Allah Rabb il-arsh il-azim, la ilaha ill-Allah Rabb is-samawati wa Rabb il-ard wa Rabb il-arsh il-karim (Det er ingen Gud unntatt Allah, Den allmektige, Den overbærende, det er ingen Gud unntatt Allah, Den mektige trones Herre, det er ingen Gud unntatt Allah, himlenes Herre og jordens Herre og Den edle trones Herre).»

Det ble også berettet fra Anas (måtte Allah være fornøyd med ham) at når noe opprørte Profeten (fred være med ham), pleide han å si: «Ya Hayyu ya Qayyoom, bi Rahmatika astaghith (Å Du som aldri dør, Den evigvarende, ved Din nåde søker jeg hjelp).»

Og det ble berettet at Asma bint Umays (Måtte Allah være fornøyd med henne) sa: «Allahs sendebud (fred være med ham) sa til meg: ’Skal jeg ikke lære deg noen ord du kan si når du føler deg bekymret? Allah, Allah, Rabbi la ushriku bihi shay'an (Allah, Allah, min Herre, jeg assosierer ingenting ved Ham).’»

Det ble berettet fra Abd-Allah ibn Mas'ood at Profeten (fred være med ham) sa: «Ingen person lider av angst eller sorg og sier:

‘Allahumma inni abduka wa ibn abdika wa ibn amatika, nasiyati bi yadika, madin fiyya hukmuka, adlun fiyya qada'uka, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilm il-ghaybi andak an taj'ala al-Qur'ana rabi qalbi wa noor sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi (Å Allah, jeg er Din slave, sønn av Din slave, sønn av Din kvinnelige slave, min pannelugg er i Din hånd, Din befaling over meg utføres alltid og Din dom over meg er rettferdig. Jeg ber Deg ved alle navnene Dine som Du har oppkalt Deg selv med, åpenbart i Din bok, lært til Ditt skaperverk, eller bevart hos Deg blant kunnskapen om det usette, at Du gjør Koranen til mitt liv, lyset i mitt bryst, og en avgang for min sorg og en befrielse fra min angst)’
 
- unntatt at Allah vil fjerne hans sorg og smerte, og vil erstatte det med glede.»


Dette er en oversettelse av Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah sin fatwa redigert av Shaykh al-Albani: Du’a’s to remove depression (oppsøkt 24.11.13).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger