Hvordan skal en mann håndtere kvinners fitnah (fristelse)?

Etikk og moral
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg har lest ordene av Profeten (fred være med ham): «Jeg har ikke etterlatt meg noe fitnah (fristelse) mer skadelig for menn enn kvinner.» [Berettet av al-Bukhari, 5096; Muslim, 2740] Mitt spørsmål er: Hvordan kan jeg redde meg selv fra denne fristelsen, når jeg ser det overalt – i gata, på TV, på internett, på jobb osv.?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Allah har skapt mennesket i en verden med prøvelser og tester, og Han har skapt Paradiset som oppholdsstedet for Hans venner og kjære som foretrakk Hans glede over deres egen, og foretrakk lydighet til Ham over sine fysiske velbehag. Og Han har skapt Helvete som oppholdsstedet for de blant Hans slaver som er ulydige mot Ham og foretrakk sine egne lyster og begjær fremfor sin Herres glede. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Slik er Paradiset som Vi skal gi som en arv til de av Våre slaver som har vært al-muttaqoon (de gudfryktige).»
[Koranen 19:63]

«Men for ham som fryktet å stå foran sin Herre og behersket seg fra urene onde lyster og begjær, så vil sannelig Paradiset være hans oppholdssted.»
[Koranen 79:40-41]

Og angående Helvetes mennesker sier Han (oversettelse av betydningen):

«Så har det kommet etter dem etterkommere som har gitt opp as-salat (bønnene) (dvs. latt sine salat (bønner) gå tapt, enten ved å ikke utføre dem, eller ved å ikke utføre dem fullkomment, eller ved å ikke utføre dem til sine rette satte tider) og har fulgt lyster. Så de vil bli kastet i Helvete.»
[Koranen 19:59]

Og Han sier (oversettelse av betydningen):

«Det skal være deres belønning, Helvete; fordi de var vantro og tok Mine ayat (bevis, vers, lærdom, tegn, åpenbaringer, osv.) og Mine sendebud som spøk og hån.»
[Koranen 18:106]

«Så for ham som overskred alle grenser (i vantroskap, undertrykkelse og onde ulydighetshandlinger mot Allah), og foretrakk livet i denne verden (ved å følge sine onde lyster og begjær), sannelig, hans oppholdssted vil være Helvetesilden.»
[Koranen 79:37-39]

Så en muslim må alltid streve etter å tilbe Allah og holde seg unna det som gjør Allah sint, for Allah vil ikke la belønningen til den som gjør godt gå tapt:

«For de som strever hardt for Oss (Vår sak), Vi vil sannelig veilede dem til Våre veier (dvs. Allahs religion – islamsk monoteisme). Og sannelig, Allah er med al-muhsinoon (de som gjør godt).»
[Koranen 29:69 – oversettelse av betydningen]

En av fitnahene (fristelsene) som menn er testet med er kvinnenes fitnah, som Profeten (fred være med ham) sa: «Jeg har ikke etterlatt meg noe fitnah (fristelse) mer skadelig for menn enn kvinner.» Følgende er noen av måtene vi kan unngå denne fristelsen på. Vi ber Allah om å rette opp muslimenes anliggender.

1. Tro på Allah

Tro på Allah og frykt for Allah gir en sikkerhetsventil, og beskytter en person mot å begå haram handlinger og følge sine egne lyster og begjær.

Dersom den troende blir oppmerksom på at Allah alltid følger med, og om han reflekterer over betydningen av Hans navn og attributter, slik som Den Allvitende, Den Althørende, Den Altseende, Den Vaktsomme, Oppgjøreren, Bevareren, Den Altomfattende, vil det utvikle en ærefrykt for Ham både i det skjulte og i det offentlige, og sette en stopper for ulydigheten mot Allah, og minske styrken av begjær som fører mange mennesker til å begå haram handlinger.

2. Senke blikket og unngå å se på haram ting

Blikket kan frembringe dårlige tanker i hjertet, som igjen fører til ideer, og så til lyster, deretter til vilje og besluttsomhet, og så uunngåelig til å gjøre haram ting. Tenk på betydningen av dette verset som setter en forbindelse mellom de første stegene mot haram og det endelige resultatet. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Si til de troende menn at de skal senke sine blikk (fra å se på forbudte ting), og beskytte sine private deler (fra ulovlige seksuelle handlinger). Det er renere for dem. Sannelig, Allah er Allvitende om hva de gjør.»
[Koranen 24:30]

Ibn Kathir sa: «Dette er en befaling fra Allah til Hans troende slaver, om å senke sine blikk og unngå å se på det som er forbudt for dem, slik at de kun ser på det som er tillatt for dem å se på. Om det så hender at en persons blikk tilfeldigvis faller på noe haram, må han vende sitt blikk raskt bort fra det.»

3. Avparere onde tanker

Dårlige tanker utgjør en fare for hjertet ... Hvis en person dveler over dem og ikke dytter dem unna, vil de utvikle seg til en idé, deretter til vilje og besluttsomhet, så vil dette uunngåelig føre til haram handlinger. Pass på fra å dvele over forbigående tanker; det du heller må gjøre er å avparere dem, og fortrenge dem med gode tanker.

Behandlingen er da å avparere disse forbigående tankene og holde seg opptatt med fordelaktige tanker.

4. Ekteskap

Det ble berettet at Abdullah ibn Mas’ood sa: «Profeten (fred være med ham) sa: ‘Å unge menn, enhver av dere som har råd til det, la ham gifte seg, og enhver som ikke kan, la ham faste, for det vil være et skjold for ham.» [Berettet av al-Bukhari, 5065]

5. Faste for de som ikke har råd til å gifte seg

På grunn av hadithen sitert ovenfor, hvor det sies: «… og enhver som ikke kan, la ham faste, for det vil være et skjold for ham.» [Berettet av al-Bukhari, 5065]

Al-Qurtubi sa:

«Jo mindre en person spiser, jo svakere blir hans begjær, og jo svakere hans begjær er, jo mindre synder begår han.»

6. Holde seg unna dårlige venner
 
Profeten (fred være med ham) sa: «En mann vil følge veien til sine nære venner, så la hver og en av dere se på hvem han tar som en nær venn.» [Berettet av Abu Dawood, 8433; klassifisert som hasan av al-Albani i Sahih Abi Dawood, 4046]

7. Holde seg unna steder med fristelser

Det er åpenbart at vi lever i et samfunn fylt med fristelser – alle former for media, blader, flørting på markedsplasser, satellitt-TV, internett, osv... Så du må være påpasselig og oppmerksom på alt dette for å holde din religiøse forpliktelse trygg.

8. Ikke gjør deres hjem til graver

Gjør hjemmet til en påminnelse om lydighet, ikke om synd. Dersom et rom for eksempel er knyttet til en synd, vil det få en person til å begå synd gjentatte ganger, fordi hver gang han entrer det rommet, vil han huske synden og kanskje bli pirret til å begå synden igjen. Så han bør gjøre sitt rom og sitt hus til en påminnelse om lydighet til Allah, slik at når han entrer ser han Mushafen som han leser, og han husker å be qiyam al-layl for Allah, og de regelmessige sunnah-bønnene som han utfører i dette rommet. Å gjøre mye tilbedelseshandlinger i huset ditt vil skape en forbindelse i ditt sinn mellom huset og utførelsen av gode handlinger, så du vil gjøre mer og vil tenke mindre på synd, og begjærets kall vil avta.

9. Prøve å bruke mesteparten av tiden din til å tilbe og adlyde Allah

Tid er en av de store velsignelsene som Allah har skjenket Sine slaver, men det er mange som ikke drar størst mulig nytte av det. Det ble berettet at Ibn Abbas (måtte Allah være fornøyd med ham) sa: «Profeten (fred være med ham) sa: ‘To velsignelser som mange mennesker ikke drar størst mulig nytte av: god helse og fritid.’» [Berettet av al-Bukhari, 6412]

10. Å minnes velsignelsene i det hinsidige

I denne sammenhengen er det særlig passende å huske på al-hoor al-in og deres attributter, som Allah har klargjort for de som er tålmodige og standhaftige i å unngå synder. Dette kan hjelpe en muslim til å unngå å se på de forbigående haram nytelsene som kun fører til anger og tap.

Vi ber Allah om å hjelpe oss med å unngå fristelser, både de åpenbare og skjulte. Lovpriset være Allah, Herren over verdenene.


Denne fatwaen er basert på IslamQA.com sin fatwa: Dealing with the fitnah (temptation) of women (oppsøkt 16.07.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger