Hva vil det si at alle tilhengerne av de ulike sektene blant denne ummah vil være i Helvete bortsett fra én?

Sekter og grupperinger
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hva er de fundamentale forskjellene mellom hovedsektene i islam?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Svaret på spørsmålet ditt er omstendelig og fortjener en egen bok. Vi kan ikke svare i detalj her, men vi kan si følgende i korte trekk:

Profeten (fred være med ham) fortalte oss på forhånd at denne ummah ville bli delt slik de tidligere nasjonene ble delt, som nevnt i den sahih hadithen:

«Wahb ibn Baqiyyah fortalte oss fra Khalid fra Muhammad ibn Amr fra Abu Salamah fra Abu Hurayrah som sa: ‘Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: “Jødene ble delt inn i syttien eller syttito sekter, og de kristne ble delt inn i syttien eller syttito sekter, og min ummah vil bli delt inn i syttitre sekter.”’»
[Dette ble fortalt av Abu Dawood i hans Sunan, Kitab as-Sunnah, Bab Sharh as-Sunnah]

Det ble rapportert fra Awf ibn Malik som sa: «Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: ‘Jødene ble delt inn i syttien sekter, hvorav én er i Paradis og sytti er i Ilden. De kristne ble delt inn i syttito sekter, syttien av dem er i Ilden og én er i Paradis. Ved Den Ene i Hvis hånd er Muhammeds sjel, min ummah vil bli delt inn i syttitre sekter, hvorav én vil være i Paradis, og syttito vil være i Ilden.’ Det ble sagt: ‘Å Allahs Sendebud, hvem er de?’ Han sa: ‘Al-jama’ah.’» [Sunan Ibn Majah, nr. 3982]

Det som menes med al-jama’ah er aqidaen og handlingene til Profeten (fred være med ham) og hans følgesvenner.

Blant sektene som hevder å tilhøre islam, finnes de som er villedet med hensyn til Allahs enhet (tawhid) og Hans navn og egenskaper. De sier at alt som eksisterer er Allah, og at Han er inkarnert eller til stede i Sitt skaperverk – lovpriset være Han, høyt hevet over det de sier. Tvert imot, Han er over Sine himler, etablert over Sin trone, atskilt fra Sitt skaperverk.

Andre er villedet med hensyn til iman (tro) og sier at gjerninger er atskilt fra tro, og at troen ikke øker eller minker. Det korrekte synet er at tro består av ord og gjerninger. Den øker når man utfører lydighetshandlinger for Allah, og reduseres når man begår synd.

Andre er villedet ved at de erklærer at den som begår synd går utenfor islams grenser og er dømt til evighet i Ilden. Det korrekte synet er at den som begår en stor synd – bortsett fra shirk og al-kufr al-akbar – ikke går ut av islam.

Andre er villedet med hensyn til spørsmålet om al-qada wal-qadar (guddommelig forordning), og sa at mennesket ikke har noe valg i det han gjør. Det korrekte synet er at mennesket har fri vilje og vil på bakgrunn av den bli stilt til ansvar, og ta konsekvensene av sine gjerninger.

Andre er villedet med hensyn til Koranen, og sier at den er skapt. Det korrekte synet er at det er Allahs ord, åpenbart, ikke skapt.

Andre er villedet med hensyn til sahabah, som de håner og fordømmer som kafirer, selv om de er følgesvennene til Profeten (fred være med ham), som Wahyen (åpenbaringen) ble åpenbart blant, og de er de mest kunnskapsrike og mest hengivne i tilbedelse blant denne ummah, og de strevde i jihad for Allahs sak, og Allah støttet denne religionen gjennom dem – måtte Allah være fornøyd med dem alle.

Og det er andre grupper som avvek fra islams vei, og innoverte saker i Allahs religion. Hver av dem gleder seg over det de har, men de har fulgt Shaytans veier og gått imot Allahs ord (oversettelse av betydningen):

«Og sannelig, dette er Min rette vei, så følg den, og følg ikke (andre) veier, for de vil separere dere bort fra Hans vei. Dette har Han fastsatt for dere slik at dere kan bli al-muttaqoon (de fromme).»
[Koranen 6:153]

Vi ber Allah om å gjøre oss blant tilhengerne av sunnah som vil bli reddet fra Ilden, og om å slippe oss inn i Paradiset blant de rettskafne. Måtte Allah velsigne vår profet Muhammed (fred være med ham).


Dette er en oversettelse av Shaykh Muhammed Salih al-Munajjid sin fatwa: All the followers of the various sects of the this Ummah will be in Hell apart from one (oppsøkt 20.02.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger