Er kroppspiercing tillatt for muslimske kvinner?

Kropp, helse og hygiene
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Er det tillatt for en kvinne å ha ulike kroppspiercinger omkring på kroppen, inkludert nedentil? Hva er kjennelsen hvis disse piercingene ble tatt før man ble muslim?

Svar:

Lovpriset være Allah.

For det første:

Det er ingenting galt i at en kvinne – med foreldre som tidligere satte noen piercinger på kroppen hennes, eller som gjorde det på seg selv når hun var voksen, før hun ble muslim eller etter at hun ble muslim – bruker disse piercingene for å bære pynt av gull, sølv eller annet, men det er begrenset til to viktige betingelser:

1. Hun skal ikke vise denne pryden til ikke-mahramer, og hun kan kun vise det til hennes ektemann eller mahramer, om det er på steder det er tillatt for dem å se, slik som for eksempel øre og nese.

2. Det at hun bruker pynt på slike steder bør ikke være en etterligning av umoralske mennesker. Hvis det å bruke slik pynt i navlen er en utbredt skikk blant kvinner i noen samfunn, så er det ingenting galt i å bruke denne typen pynt. Men hvis det kun er kjent blant umoralske folk, så er det ikke tillatt å ta i bruk denne skikken.

For det andre:

Når det gjelder kjennelsen på å ta kroppspiercing, dvs. piercing på ulike steder på kroppen for å bruke pynt, så er kjennelsen på denne handlingen gjenstand for videre diskusjon:

1. Hvis det å ta piercingen innebærer å avdekke awrah, og at en fremmed eller ikke-mahram, kvinnelig eller mannlig, ser på den, så er det utvilsomt en haram handling. Synden ved å avdekke awrah er større enn noen fordel ved å bruke smykker, for å avdekke awrah er en av tingene som definitivt er forbudt i vår religion. Og det avdekking fører til er mye mer alvorlig enn å oppnå hensikten med å pynte seg, som kan oppnås ved å for eksempel bare bruke øreringer.

2. Hvis piercingen vil ha en skadelig effekt på helsen, enten umiddelbart eller i fremtiden, så er det haram og ikke tillatt å ta det på noen del av kroppen. Piercing i leppen eller tungen for eksempel kan ha negative virkninger.

3. Hvis piercingen på en bestemt del av kroppen er en skikk blant umoralske mennesker, er det ikke tillatt å imitere dem. Profeten (fred være med ham) sa: «Den som imiterer et folk er en av dem.» [Berettet av Abu Dawood, 4031; klassifisert som hasan av al-Hafiz Ibn Hajar i Fath al-Bari, 10/282]

4. Det er også haram for en mann å ha piercing på noen del av kroppen, fordi det er å imitere kvinner. Det ble berettet av Ibn Abbas (måtte Allah være fornøyd med ham) at Profeten (fred være med ham) forbannet menn som imiterer kvinner, og kvinner som imiterer menn, og han sa: «Bortvis dem fra deres hjem.» [Berettet av al-Bukhari 5885] Ibn Abidin (måtte Allah vise ham nåde) sa: «Piercing i øret for å bruke øredobber er en del av kvinners pryd, og det er ikke tillat for menn» [Radd al-Muhtar, 6/420]

Hvis piercingen er fri for alle forbehold nevnt ovenfor, da er kjennelsen at det er tillat på enhver del av kroppen, hvis å pynte den delen av kroppen er en velkjent skikk i det samfunnet, fordi det grunnleggende prinsippet er at det er tillatt for kvinner å pynte seg. Det er noen bevis som indikerer at det er tillat å pierce ørene til en liten jente for å sette på øredobber, og ved analogi er det tillat å pierce andre deler, så lenge det ikke inneholder forbeholdene nevnt ovenfor. Videre nevnte hanafi og hambali fuqaha eksplisitt at noen typer piercing er tillatt for formålet av å pynte seg.

I Radd al-Muhtar (6/420) står det, sitert fra noen bøker:

«Hvis den – altså ringen i nesen – er noe som kvinner pynter seg med, som er tilfellet i noen land, så er det som å pierce ører – det vil si i forhold til at det er tillat. Og shaf’iene erklærte at det er tillat.»

Og Allah vet best. 


Denne fatwaen er basert på IslamQA.com sin fatwa: Detailed ruling on body piercing (oppsøkt 10.05.2014).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger