Er det tillatt å selge noe som er haram, som svinekjøtt, til ikke-muslimer?

Økonomi og finans
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg jobber i en havneby og betjener skip på gjennomreise. De fleste av disse skipene er utenlandske, og arbeiderne er ikke-muslimer. Selskapets eier selger av og til svinekjøtt til disse skipene, så gir han salgsoverskuddet til oss ansatte. Vi aksepterer det med utgangspunkt i at salg av svinekjøtt til ikke-muslimer, er ikke haram, og det er ingen tekster i Koranen eller sunnah som sier at det exr haram å selge det til ikke-muslimer. Vi kan ikke sammenligne alkohol med svinekjøtt, for svinekjøtt eksisterte på Sendebudet (fred være med ham) sin tid, og hvis han ønsket å forby det, eller forbanne det, ville han ha gjort det slik han (fred være med ham) gjorde med alkohol. Men så var det noen som fikk oss til å tvile på om disse pengene er halal. Er det halal eller haram? Hvis vi ikke deltar i salget, gjør det noe om vi tar i mot denne fortjenesten hvis selskapets eier gir det til oss som en veldedighetshandling? Har vi rett til å godta veldedighet når vi vet dens opprinnelse? Er det noen hadith der Sendebudet (fred være med ham) uttalte klart og utvetydig at det er haram å selge svinekjøtt til ikke-muslimer? For svinekjøtt er ikke haram for bokens folk.

Svar:

Lovpriset være Allah.

For det første:
Det er ikke tillatt for noen å utstede fatwaer om Allahs religion uten kunnskap. Det er viktig å forstå alvoret av å gjøre dette, for Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Si (Å Muhammed): (Men) tingene min Herre har sannelig forbudt er al-fawahish (store ondskapsfulle synder og enhver form for ulovlig samleie) begått enten åpent eller i det skjulte, synder (av alle slag), urettferdig undertrykkelse, tillegge partnere (i tilbedelse) med Allah som Han ikke har sendt noen autorisasjon for, samt å påstå om Allah slik som dere ikke har noen viten om.»
[Koranen 7:33]

Det er ikke tillatt for noen å si, dette er halal og det er haram, hvis man ikke har solide bevis på det. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Og si ikke om det som deres tunger falskt legger frem: ‘Dette er tillatt, og dette er forbudt’, for å dikte opp løgn mot Allah. Sannelig, de som dikter opp løgn mot Allah, vil aldri ha fremgang.»
[Koranen 16:116]

For det andre:
Å selge svinekjøtt er haram, om det er til en muslim eller en ikke-muslim. Bevis for dette er som følger:

1 - Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Si (Å Muhammed: Jeg finner ikke i det som er åpenbart til meg noe som er forbudt å spise for en som ønsker å spise det, unntatt at det er maytah (selvdødt), utgytt blod (ved slakting eller lignende) og svinekjøtt; for det er sannelig urent, eller ugudelig (ulovlig) kjøtt (av et dyr) som er slaktet som et offer for andre enn Allah (eller er slaktet for avguder, eller hvor Allahs navn ikke har blitt nevnt under slakting).»
[Koranen 6:145].

Og Sendebudet (fred være med ham) lærte oss et viktig prinsipp da han sa: «Når Allah forbyr en ting, forbyr Han også dens pris.» [Abu Dawood, 3488; klassifisert som sahih av shaykh al-Albani i Ghayat al-Maram, 318]

2 – Det var berettet av Jabir ibn Abdullah (måtte Allah være fornøyd med ham) at han hørte Allahs sendebud (fred være med ham) si når han var i Mekka i erobringens tid: «Allah og Hans sendebud har forbudt salg av alkohol, dødt kjøtt, svinekjøtt og avguder.» Det ble sagt: «Å Allahs sendebud, hva synes du om fett fra døde dyr, for skip er tettet med det og dyreskinn er smurt med det, og folk bruker det for å tenne lampene sine?» Han svarte: «Nei, det er haram.» Så sa Allahs sendebud (fred være med ham): «Måtte Allah forbanne jøder, for da Allah forbød dem dyrefett, så smeltet de det om og solgte det, og konsumerte dens pris.» [Berettet av al-Bukhari, 1212; Muslim, 1581]

An-Nawawi sa:

«Angående salg av kjøtt fra selvdøde dyr, alkohol og svinekjøtt, er muslimer enige om at det er haram å selge alle disse.

Al-Qadi sa: ‘Denne hadithen indikerer at det vi har forbud mot å spise eller ta i bruk, også er forbudt å selge, og det er ikke tillatt å konsumere dens pris, som i tilfellet med dyrefettet nevnt i denne hadithen.’»
[Sharh Muslim, 11/8]

Ibn Rajab al-Hambali sa, etter å ha sitert hadithene om forbudet mot alkohol: «Konklusjonen vi kan dra fra alle disse hadithene er at uansett hva Allah har forbudt oss å gjøre nytte ut av, så er det også haram å selge det og å konsumere dens pris, som det fremgår tydelig i hadithen: ‘Når Allah forbyr en ting, forbyr Han (også) dens pris.’» Dette er en generell, helhetlig frase som gjelder alt som er ment å brukes på haram måter. Disse faller i to kategorier:

(i)   Ting som er for å brukes og vil forbli som de er, som avguder. Formålet de brukes til er shirk, eller assosiasjon av andre med Allah, som er den største av alle synder. Vi kan legge til bøker av shirk, hekseri, innovasjon (bid’ah) og villedelse, forbudte bilder, forbudte underholdningsmåter, og å kjøpe slavekvinner som vil tjene som sangere.

(ii)  Ting som er for å brukes og som vil bli brukt opp. Dersom det i de fleste tilfeller er noe som er brukt til haram formål, er det haram å selge det. For eksempel er det haram å selge svinekjøtt, alkohol og kjøtt av selvdøde dyr, selv om de kan - i sjeldne tilfeller - brukes for et lovlig formål, for eksempel å spise kjøtt av selvdøde dyr for dem som er i ekstrem nød, eller bruke alkohol for å stoppe seg selv i å kveles eller å slukke en brann, eller bruke hår av svin for perletreing, eller gjøre bruk av grisens hår og hud - i henhold til de som godkjenner det. Men fordi disse ikke er årsaken til at dette blir produsert, og vanlig bruk for griser og kjøtt av selvdøde dyr er å spise dem, og vanlig bruk for alkohol er å drikke det, så bør man ikke bry seg om disse grunnene, og det er forbudt å selge disse tingene.

Profeten (fred være med ham) indikerte dette da det ble sagt til ham: «Hva synes du om fettet fra døde dyr, for skip er tettet med det og dyreskinn er smurt med det, og folket bruker det for å tenne lampene sine? Han svarte: ‘Nei, det er haram.’» [Jami al-Uloom wal-Hukam, 1/415, 416]

Den permanente komiteen ble spurt: «Er det tillatt å handle med alkohol og svinekjøtt hvis man ikke selger det til en muslim?» De svarte: «Det er ikke tillatt å handle med matvarer og andre ting som Allah har forbudt, som alkohol og svinekjøtt, selv om en selger det til de som er ikke-muslimer, for det er bevist at Profeten (fred være med ham) sa: ‘Når Allah forbyr en ting, forbyr Han også dens pris.’ Og fordi Profeten (fred være med ham) forbannet alkohol, den som drikker det, den som selger det, den som kjøper det, den som bærer det, den som det er levert til, den som konsumerer dens verdi, den som presser (druene osv.) og for den det er presset for.» [Fatawa al-Lajnah ad-Daimah, 13/49]

For det tredje:
Vedrørende spørsmålsstilleren som sier: «salg av svinekjøtt til ikke-muslimer, er ikke haram, og det er ingen tekster i Koranen eller sunnah som sier at det er haram å selge det til ikke-muslimer.», så er ikke dette korrekt. Vi har ovenfor sitert bevis fra Koranen og sunnah, og vi har konstatert at de lærde er enige om at det er forbudt å selge svinekjøtt. Bevisenes generelle betydning indikerer at det er like forbudt å selge det til muslimer som til de som er ikke-muslimer, fordi bevisene indikerer at forbudet mot å selge det er generell i anvendelse, og ingen forskjell er gjort mellom muslimer og andre.

Sannelig, hvis vi skulle si at det som er ment med forbudet mot å selge det er å selge det til de vantro, ville det ikke vært usannsynlig, for den grunnleggende antagelsen om en muslim, er at han aldri ville kjøpt svinekjøtt. Hva ville han gjort med det når han vet at Allah har forbudt det?

På lignende måte er spørsmålsstillerens utsagn at «svinekjøtt eksisterte på Sendebudet (fred være med ham) sin tid, og hvis han ønsket å forby det, eller forbanne det, ville han ha gjort det slik han (fred være med ham) gjorde med alkohol.», heller ikke riktig, fordi det ikke er nødvendig at Sendebudet (fred være med ham) skulle ha forbannet den som gjør det for at noe skal være forbudt. Det er tilstrekkelig at han forbød det eller sa at det var forbudt, slik han forbød salg av svinekjøtt.

For det fjerde:
Med hensyn til at du tar imot disse pengene; nå som du vet at det er haram, er det mer passende for deg å avstå fra dem, spesielt siden å ta imot dem er det samme som å godkjenne det selskapets eier gjør. Du må gi ham råd, fordømme det han gjør og formane ham til å stoppe disse haram handlingene. Den som gir opp noe for Allahs skyld, vil Allah kompensere med noe bedre enn det.

Med hensyn til de pengene som du tok før du fant ut at det er forbudt, er det ingen synd på deg in sha Allah. Allah sier i versene der Han forbyr riba (åger, renter) (oversettelse av betydningen):

«Så hvem enn som mottar er påminnelse fra sin Herre og slutter å spise riba, skal ikke straffes for fortiden, hans sak er for Allah (å dømme).»
[Koranen 2:275]

Vi ber Allah om å gi deg et halal og velsignet underhold. Og Allah vet best.


Denne fatwaen er basert på IslamQA.com sin fatwa: Is it permissible to sell haraam things like pork to non-Muslims? (oppsøkt 05.01.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger