Hvordan kan vi forberede ankomsten av ramadan?

Sawm (fasten og ramadan)
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hvordan kan vi forberede oss til ramadan? Hva er de beste gjerningene man kan gjøre i denne velsignede måneden?

Svar:

All lovpris tilhører Allah.

For det første:

Det var bra av deg å stille dette spørsmålet, nettopp fordi du har spurt om hvordan man forbereder seg til måneden av ramadan. Mange misforstår fastens sanne natur, og de gjør det om til en anledning for å spise og drikke, å lage spesielle søtsaker, å være sent oppe om kvelden og se på TV-programmer. De gjør forberedelser for dette lenge før ramadan slik de ikke går glipp av noe mat eller prisene går opp. De forbereder seg ved å kjøpe mat, forberede drinker og se på TV-guiden, så de kan velge hvilke programmer de skal følge og hvilke de skal ignorere. De er virkelig uvitende om fasten i ramadan sin sanne natur: De tar tilbedelse og fromhet vekk fra måneden, og gjør den til kun for deres mager og deres øyne.

For det andre:

Andre er klare over det å faste i måneden av ramadan sin virkelige natur. De begynner å forberede fra Sha'ban, og noen av dem begynner til og med før det. Blant de beste måtene å forberede for ramadan-måneden er:

1 – Å angre oppriktig

Dette er obligatorisk til alle tider, men fordi en stor og velsignet måned nærmer seg, er det enda viktigere å skynde seg i å omvende seg fra synder som er mellom deg og din Herre, og synder som er mellom deg og andre mennesker ved å gi dem deres rettigheter, slik at når den velsignede måneden begynner kan du gjøre deg opptatt med handlinger av tilbedelse med et rent hjerte og fred i sinnet. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Og vend dere til Allah i anger, alle dere troende, slik at dere kan bli suksessrike.»
[Koranen 24:31]

Det ble fortalt fra al-Agharr ibn Yasar (måtte Allah være fornøyd med ham) at Profeten (fred være med ham) sa: «Å folk, (vend dere i) anger til Allah for jeg (vender meg i) anger til Ham hundre ganger hver dag.» [Berettet av Muslim (2702)]

2 – Å gjøre du’a (påkalle Allah)

Det ble berettet fra noen av salaf at de pleide å be til Allah i seks måneder om at de skulle få leve frem til ramadan, deretter pleide de å be i fem måneder i etterkant av ramadan om at Han ville akseptere det fra dem.

En muslim bør be sin Herre om å la ham få leve til ramadan med et sterkt religiøst engasjement og god fysisk helse. Og han bør be Ham om å hjelpe han å adlyde Ham gjennom måneden. Og be Ham om å akseptere hans gode gjerninger.

3 – Å glede seg når den velsignede måneden nærmer seg

Ankomsten av ramadan er en av de store velsignelsene som Allah bevilger Hans muslimske slave. Det gjør Han fordi ramadan er en av anledningene av godhet hvori Paradisets porter er åpnet og Helvetes porter er stengt. Det er Koranens måned og en måned av avgjørende slag i vår religionshistorie.

Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Si; ‘I Allahs gavmildhet og Hans barmhjertighet (dvs. islam og Koranen); - deri la dem glede seg.’ Det er bedre enn den (rikdom) de samler.»
[Koranen 10:58]

4 – Å fullføre plikten av å faste eventuelle manglende obligatoriske faster

Det ble berettet at Abu Salamah sa: «Jeg hørte Aisha (måtte Allah være fornøyd med henne) si: ‘Jeg pleide å skylde faster fra forrige ramadan og jeg var ikke i stand til å gjøre dem opp unntatt i sha’ban.’» [Fortalt av al-Bukhari (1849) og Muslim (1146)]

Al-Hafiz ibn Hajar (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) sa:

«Fra hennes iver om å gjøre det i sha’ban kan det bli forstått at det ikke er tillatt å utsette å gjøre dem opp til en annen ramadan begynner.» [Fath al-Bari (4/191)]

5 – Å søke kunnskap for å være i stand til å følge kjennelsene for fasten og å forstå fordelene ved ramadan.

6 – Å skynde seg med å fullføre enhver oppgave som kan distrahere en muslim fra å gjøre handlinger av tilbedelse.

7 – Å sitte med ens familiemedlemmer – kone og barn – for å fortelle dem om kjennelsene om fasten og oppfordre de unge til å faste.

8 – Å forberede noen bøker som kan leses hjemme eller gis til imamen i moskeen for å lese til folket under ramadan.

9 – Å faste en del av sha’ban-måneden i forberedelse til å faste i ramadan.

Det ble berettet at Aisha (måtte Allah være fornøyd med henne) sa: «Allahs Sendebud (fred være med ham) pleide å faste helt til vi sa: ‘Han kommer ikke til å bryte fasten’, og han pleide å ikke faste helt til vi sa: ‘Han kommer ikke til å faste’. Og jeg så aldri Allahs Sendebud (fred være med ham) fullføre en måned med faste unntatt ramadan, og jeg så ham aldri faste mer i en måned enn i sha’ban.» [Fortalt av al-Bukhari (1868) og Muslim (1156)]

Det ble berettet at Usamah ibn Zayd sa: «Jeg sa: ‘Å Allahs Sendebud, jeg ser deg ikke faste i noen andre måneder som du faster i sha’ban’ Han sa: ‘Det er en måned som folk forsømmer mellom rajab og ramadan, men det er en måned der folks gjerninger blir tatt opp til verdenenes Herre og jeg vil at mine gjerninger blir tatt opp når jeg faster.’» [Fortalt av an-Nasa’i (2357); klassifisert som hasan av al-Albani i Sahih an-Nasa’i]

Denne hadithen forklarer visdommen bak det å faste i sha’ban. Visdommen er at dette er en måned hvor gjerninger blir tatt opp (til Allah). Noen av de lærde nevnte en annen årsak. De sa at denne fastingen er som bønn (salah) som er sunnah som utføres i forkant av den obligatoriske bønnen. De forbereder sjelen til å utføre den obligatoriske handlingen, og det samme kan sies om det å faste sha’ban før ramadan.

10 – Å lese Koranen

Salamah ibn Kuhayl sa: «Det ble sagt at sha’ban var måneden for de som leser Koranen.»

Når sha’ban begynte pleide Amr ibn Qays å stenge butikken sin og frigjøre sin tid for å lese Koranen.

Abu Bakr al-Balkhi sa: «Måneden av rajab er måneden for planting, måneden av sha’ban er måneden for å vanne veksten, og måneden av ramadan er måneden for å høste veksten.»

Han sa også: «Lignelsen av rajab-måneden er som vinden, lignelsen av sha’ban-måneden er som skyene og lignelsen av ramadan-måneden er som regn; den som ikke planter og sår i rajab, og ikke vanner i sha’ban, hvordan kan han høste i ramadan?» Hvis rajab nå har passert, hva vil du gjøre i sha’ban hvis du ønsker ramadan? Dette er hvordan Profeten (fred være med ham) og de første generasjonene av ummahen var i denne velsignede måneden, så hva kommer du til å gjøre?

For det tredje:

For mer informasjon om de handlingene som en muslim bør gjøre i ramadan, se svar på spørsmål nr. 26869 og 12468.

Og Allah er Kilden til styrke.


Dette er en oversettelse av IslamQA.com sin fatwa: How can we prepare for the arrival of Ramadaan? (oppsøkt 21.05.15).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger