Er det imot tawakkul å ta medisiner eller vaksine?

Kropp, helse og hygiene
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Er det mest i tråd med konseptet av tawakkul at man lar være å søke medisinsk behandling eller ta vaksine, og heller stoler fullt ut på Allah?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Forholdet mellom tawakkul og medisinsk behandling inkludert vaksiner, er noe som de klassiske fuqaha fra de fire madhahib har vært uenige om. Hanfiene og malikiene sa at å ta i bruk medisiner er tillatt, shafi’iene sa at det er anbefalt, mens de fleste av hambaliene sa at det er bedre å la vær nettopp pga. ens tawakkul til tross for at de sa at det er tillatt (ref. til Det kuwaitiske fiqh encyclopedi 11/117). Majoriteten av lærde sa altså at medisiner ikke går imot tawakkul. Det er fortsatt ikke haram å ta medisiner ifølge enigheten av lovskolene, til tross for at noen av de lærde mener det er mer i samsvar med tawakkul å la være.

Som nevnt er meningen til majoriteten av hambaliene, inkludert imam Ahmad b. Hambal, at medisiner generelt, ikke bare vaksiner, ikke samsvarer med konseptet av tawakkul. Imam Ahmad sa: «Det er mer elsket for den som tror på tawakkul og går denne veien, å unngå medisinsk behandling som å ta medisiner og andre ting.» (sitert i Ibn Muflihs Al-Adab ash-Shar’iyyah 2/348). De samme hambali lærde sa uansett at medisiner er tillatt å ta. Dette betyr bare at det er bedre å la vær å ta medisiner ifølge denne meningen, selv om det er tillatt. Det er kanskje vanskelig å forstå denne meningen i dag i en verden hvor muslimenes tawakkul er svak og samfunnet er avhengig av helsevesenet for selv små ting. Jeg personlig vil ikke anbefale denne meningen i vår tid og oppfordrer enhver til å søke helsehjelp når de skulle trenge det.

Angående moderne lærde mener Sh. Ibn al-Uthaymin at det ikke er imot tawakkul å ta vaksine, men at det tvert imot er en del av tawakkul (referanse). Sh. Muqbil derimot mener a vaksinasjon ikke samsvarer med tawakkul, men sier til tross for det: «Det er ikke noe galt med det in sha Allah, det når ikke graden av å være haram eller makrooh.» (referanse). Sh. Ibn Baz sier også at konseptet av vaksinasjon i seg selv er tillatt og uproblematisk (referanse).

Legg merke til at det er viktig å forstå en fiqh mas-alah slik de lærde forklarer det. Selv om en lærd sier at noe går imot tawakkul, betyr ikke det nødvendigvis at det er haram eller makrooh.


Dette spørsmålet er besvart av Sh. Abu Salih Zeshan.

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger