Er det tillatt for kvinner å ta hull i ørene?

Påkledning og utseende
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg har en kollega på jobben som spør meg om kjennelsen på det å ta hull i ei jentes ører, slik at hun kan bære smykker – er det halal? Hvis det er halal, er det tillatt å ta hull i øret på den øvre delen og ikke på den nedre?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Når det gjelder å ta hull i kvinners ører, er det en uenighet blant de lærde over kjennelsen. Hanafiene og hambaliene mener at det er tillatt. Shafi’iene mener at det ikke er tillatt, og Ibn al-Jawzi og Ibn Aqil, som var hambalier, var enige med dem. De siterte ikke noen tekster som bevis på at det ikke er lov, men de sa heller at det forårsaker smerte, og at å bære pynt i ørene ikke er nødvendig, og heller ikke så viktig at det skal tillates å forårsake kvinnen smerte for dette formålet.

Den som studerer tekstene til Profetens sunnah og livene til de kvinnelige sahabah (måtte Allah være fornøyd med dem), vil se at den første meningen er mer korrekt, som er at det er tillatt. Tekstene som indikerer dette er følgende:

1. Det ble berettet at Ibn Abbas (måtte Allah være fornøyd med ham) sa: «Profeten (fred være med ham) kom ut og ba, deretter holdt han en khutbah – og han ga ingen adhan eller iqamah – så gikk han til kvinnene og formante og påminnet dem, og ba dem om å gi veldedighet, og jeg så dem ta av seg sine øredobber og halskjeder og gi dem til Bilal, så dro han og Bilal tilbake til huset hans.» [Berettet av al-Bukhari, 4951 og Muslim, 884]

Ifølge en annen rapport fortalt av dem begge:

«De begynte å kaste sine øredobber og halskjeder.»

2. Det ble berettet at Aisha (måtte Allah være fornøyd med henne) sa: «Elleve kvinner satt og lovet hverandre at de ikke ville skjule noe om sine ektemenn ... den ellevte sa: ‘Min mann er Abu Zar og hva (kan jeg si om) Abu Zar? Han har gitt meg mange smykker og mine ører er tungt lastet med dem.’ ... Aisha sa: ‘Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: “Jeg er for deg som Abu Zar var for Umm Zar.”’» [Berettet av al-Bukhari, 4893 og Muslim, 2448]

Profeten (fred være med ham) godkjente det Abu Zar gjorde med å fylle ørene til Umm Zar med smykker til de ble tunge.

Når det gjelder å ta hull i ørene på den øvre delen, virker det som at det ikke spiller noen rolle om det er tatt hull nederst eller øverst, avhengig av om dette er vanlig i en kvinnes omgivelser. Vi bemerker at det ikke er tillatt for en kvinne å vise smykkene hun har på seg på hånden sin, ørene eller halsen.

Shaykh Muhammed as-Salih al-Uthaymin (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) ble spurt om det å ta hull i ei jentes nese eller øre for skjønnhetens skyld.

Han svarte:

«Den riktige meningen er at det ikke er noe galt i å ta hull i øret, fordi et av målene som er oppnådd med det er å bruke tillatte smykker. Det er kjent at kvinnene til sahabah hadde øreringer som de brukte i ørene. Smerten er svak, og hvis hullet er tatt når jenta er liten, helbredes det raskt.

Når det gjelder å ta hull i nesen, kan jeg ikke huske at de lærde har sagt noe om det, men det er en slags lemlestelse og deformering av utseendet slik vi ser det, men kanskje andre ikke ser det på den måten. Hvis en kvinne er i et land der det å sette smykke i nesen anses som en type pynt og forskjønnelse, er det ingenting galt med å ta hull i nesen.»
[Majmoo Fatawa Ibn Uthaymin (11 / spørsmål nr. 69)]

Shaykh Salih al-Fawzan (måtte Allah bevare ham) sa:

«Det er ingenting galt med å ta hull i ørene på ei jente for å sette smykker i ørene hennes. Dette er fortsatt gjort av mange mennesker, og selv i Profetens tid pleide kvinner å bære smykker i ørene og andre steder, uten å bli irettesatt for det.

Med hensyn til at det gir jenta smerter, er hensikten med det i hennes interesser, fordi hun trenger smykker, og å pryde seg selv. Å ta hull i ørene tjener et tillatt formål og er tillatt på grunn av nødvendighet. Akkurat som det er tillatt å utføre kirurgi og kauterisering om det er nødvendig av medisinske årsaker, er det også tillatt å ta hull i ørene hennes for å sette smykker på dem, fordi det er noe hun trenger, og det er noe som ikke gjør veldig vondt, og det har ikke en stor påvirkning på henne.»
[Fatawa ash-Shaykh al-Fawzan (3/324)]
 
Og Allah vet best.


Denne fatwaen er basert på IslamQA.com sin fatwa: Ruling on piercing women’s ears (oppsøkt 28.02.14).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger