Hva er egenskapene til den ideelle ektemannen?

Ekteskap og samliv
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Jeg er ei 18 år gammel jente som har blitt spurt om ekteskap fem ganger så langt, og jeg har avslått dem alle hver gang fordi jeg var ung. Nå derimot vurderer jeg ekteskap, så spørsmålet mitt er: Hva burde jeg se etter for å få en god muslimsk ektemann? Og hva er de viktigste tingene? JazakAllah khair.

Svar:

Lovpriset være Allah.

Vi verdsetter din iver etter å få rede på egenskapene som vil hjelpe deg med å velge en rettskaffen ektemann in sha Allah. Her følger en beskrivelse av de aller viktigste egenskapene som burde være til stede i den mannen du velger eller aksepterer som din ektemann og far til dine barn, om Allah bestemmer at dere skal få barn:

Religiøst engasjement. Dette er det aller viktigste å se etter i mannen du ønsker å gifte deg med. Ektemannen bør være en muslim som følger alle islams lover, og lære, i hans dagligliv. Kvinnens verge (wali) bør bestrebe seg på å finne ut av dette, og ikke bare stole på det ytre utseendet. En av de viktigste tingene å spørre om er mannens bønn (salah); den som forsømmer Allahs rettigheter vil med større sannsynlighet forsømme andres rettigheter. Den sanne troende verken undertrykker eller mishandler sin kone; hvis han elsker henne, ærer han henne, og hvis han ikke elsker henne, behandler han henne ikke dårlig eller ydmyker henne. Det er svært sjeldent å finne denne holdningen blant de som ikke er oppriktige muslimer. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Og sannelig, en troende slave er bedre enn en (fri) mushrik (avgudsdyrker), selv om han behager deg.»
[Koranen 2:221]

«Sannelig, den mest hederlige av dere hos Allah er den (troende) som har at-taqwa [dvs. han er en av al-muttaqoon (de gudfryktige)].»
[Koranen 49:13]

«Gode budskap er for gode folk (eller gode kvinner for gode menn) og gode folk for gode budskap (eller gode menn for gode kvinner).»
[Koranen 24:26]

Profeten (fred være med ham) sa:

«Hvis det kommer til deg en hvis religiøse engasjement og holdning behager deg, så gift bort [din kvinnelige slektning som er under din omsorg] til ham, for hvis du ikke gjør det, vil det være prøvelse på jorden og mye korrupsjon.»
[Berettet av at-Tirmidhi og klassifisert som sahih av al-Albani i Sahih Sunan at-Tirmidhi, 1084]

Såvel som å være religiøst engasjert, er det foretrukket at han kommer fra en god familie og kjent slekt. Om to menn kommer for å fri til en kvinne, og de er like når det gjelder religiøst engasjement, så bør preferanse gis til den som kommer fra en god familie som er kjent for sin overholdelse av Allahs befalinger, så lenge den andre personen ikke er bedre enn ham når det gjelder religiøst engasjement – fordi rettskaffenheten til ektemannens nære slektninger kan bli gitt videre til hans barn, og hans gode opprinnelse og avstamning kan gjøre at han avstår fra mange tåpelige og usle handlinger. Farens og bestefarens rettskaffenhet er gunstig for barna og barnebarna. Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Og hva muren angår, den tilhørte to foreldreløse gutter i byen; og det var under den en skatt tilhørende dem; og deres far var en rettskaffen mann, og din Herre ville at de skulle nå sin alder av full styrke og ta ut sin skatt som en nåde fra deres Herre.»
[Koranen 18:82]

Se hvordan Allah beskyttet farens rikdom for de to guttene etter at faren døde, som en ære til ham på grunn av hans rettskaffenhet og taqwa. På samme måte, hvis mannen kommer fra en rettskaffen familie og hans foreldre er gode, vil Allah gjøre ting enkelt for ham og beskytte ham som en ære for hans foreldre.

Det er bra hvis han har tilstrekkelig formue til å holde ham og hans familie fra å måtte be folk om noe, fordi Profeten (fred være med ham) sa til Fatimah bint Qays (måtte Allah være fornøyd med henne), når hun kom for å forhøre seg med ham om tre menn som hadde fridd til henne: «Når det gjelder Mu’awiyah, han er en fattig mann som ikke har noe formue...» [Berettet av Muslim, 1480] Det er ikke avgjørende at han skal være en forretningsmann eller rik, det er tilstrekkelig for ham å ha en inntekt som vil holde ham og hans familie fra å måtte be folk om noe. Hvis det er et valg mellom en mann som er religiøst forpliktet og en mann som er velstående, så gis den religiøse mannen preferanse over den velstående mannen.

Det er å foretrekke at han skal være snill og mild mot kvinner, fordi Profeten (fred være med ham) sa til Fatimah bint Qays, i hadithen sitert ovenfor: «Når det gjelder Abu Jaham, hans kjepp forlater aldri hans skulder», henvisende til det faktum at han pleide å slå kvinner mye.

Det er bra hvis han er frisk i kroppen, fri for feil, sykdom osv., og ikke handikappet eller steril.

Det er å foretrekke at han skal ha kunnskap om Koranen og sunnah; hvis du finner noen som dette er det bra, ellers bør du innse at dette er sjeldent.

Det er tillatt for kvinnen å se på mannen som kommer for å fri, og for ham å se på henne. Dette bør være i nærvær av hennes mahram, og det er ikke tillatt å se mer enn nødvendig, eller for ham å se henne alene, eller for henne å gå ut med ham på egen hånd, eller å møtes gjentatte ganger uten grunn.

Ifølge islam bør kvinnens wali (verge) undersøke mannen som frir til kvinnen som er under hans formynderskap; han bør spørre dem han stoler på blant de som omgås ham og som kjenner ham, om hans engasjement overfor islam og hans pålitelighet. Han bør be dem om en ærlig mening og oppriktige, gode råd.

Før og i løpet av alt dette, må du vende deg til Allah og be til Ham om å gjøre det lett for deg, og hjelpe deg med å ta et godt valg, og skjenke deg visdom. Deretter, etter all denne innsatsen, når du har bestemt deg for en bestemt person, bør du be istikharah, hvor du ber Allah om det som er godt. For mer detaljer om salah al-istikharah, vennligst se spørsmål nr. 2217. Så etter at du har gjort ditt ytterste, sett din lit til Allah, for Han er den beste av hjelpere, måtte Han være lovpriset.

[Tilpasset fra Jami Ahkam an-Nisa av Shaykh Mustafa al-Adawi]

Vi ber Allah Den Opphøyde, Den Mektige, om å gjøre ting lett for deg, om å hjelpe deg med å ta et klokt valg, og om å velsigne deg med en rettskaffen mann og gode avkom, for Han er i stand til å gjøre alt det. Måtte Allah velsigne vår profet Muhammed (fred være med ham).


Dette er en oversettelse av Shaykh Muhammed Salih al-Munajjid sin fatwa: Attributes of the ideal Muslim husband (oppsøkt 03.01.15).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger