Hva er kjennelsen på å gjøre narr av noen aspekter ved sunnah?

Etikk og moral
Tekstinnstillinger
  • Mindre Liten Medium Stor Større
  • Standard Helvetica Segoe Georgia Times

Spørsmål:

Hva er kjennelsen på det å gjøre narr av, håne eller latterliggjøre skjegg, korte klær og andre sider ved sunnah? Hva mener du om dem som peker på hjertene sine og sier «fromhet er her», når disse tilbedelseshandlingene er pålagt dem?

Svar:

Lovpriset være Allah.

Å gjøre narr av skjegg eller klær hvis lengde osv. er i samsvar med sunnah, eller andre aspekter ved sunnah, gjør en person til en ikke-muslim, hvis han vet at dette ble påvist av Profeten (fred være med ham), fordi han dermed gjør narr av Profetens ord og handlinger. I dette tilfellet motsetter han seg Profeten (fred være med ham) og gjør narr av hans sunnah, og den som gjør narr av sunnah og bevisst håner noe som er bevist å være en del av sunnah, er ikke en muslim.

Allah sier (oversettelse av betydningen):

«Si: ’Var det Allah, og Hans ayat (bevis, vers, lærdom, tegn, åpenbaringer, osv.) og Hans sendebud du drev ap med?’ Gjør ingen unnskyldning; du falt fra troen etter du hadde trodd.»
[Koranen 9:65-66]

Hvis en person blir bedt om å følge en av islams kjennelser og sier at fromhet er i hjertet, men han følger ikke shar’iahs kjennelse, er han en ond løgner. For tro omfatter både ord og gjerninger, det handler ikke bare om hva som er i hjertet. Denne meningen hadde også de onde murji’ah-reformatørene. De begrenset troen til hjertet og mente den ikke hadde noe med ytre handlinger å gjøre. Dessuten, hvis hjertet er bra og fylt med tro, vil det også vise seg i en persons handlinger. Profeten (fred være med ham) sa: «I kroppen er det et stykke kjøtt, hvis det er friskt, vil hele kroppen være frisk, og hvis det er dårlig, vil hele kroppen være dårlig. Sannelig, det er hjertet.» [Fortalt av al-Bukhari 52; Muslim 1599]. Han sa også: «Allah ser ikke på det ytre eller rikdommen hos noen av dere, Han ser på deres hjerter og gjerninger.» [Fortalt av Muslim, 2564].

Slike ord, fra de som trassig nekter å følge sannheten og reglene i islam, er uansett et tegn på deres mangel på tro, som de bruker for å stoppe dem som prøver å kalle dem til islam og gi dem råd.


Dette er en oversettelse av den engelske versjonen av Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid sin fatwa: Making fun of some aspects of the Sunnah (oppsøkt 07.02.12).

0
Delinger

Følg oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på når det kommer ut nye spørsmål og svar ved å følge oss på Facebook.

0
Delinger